verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
6 augustus 2021 nieuws svb-wuv-wubo

WUV- en pensioengerechtigden in België: Belastingsysteem helder uitgelegd door Hans Knoop

Onder de Neder-Belgische pensionado’s is grote onrust nav berichten in de media die zij belastingplichtig in Nederland zullen zijn. WUV-gerechtigden kunnen echter gerust zijn. Zij blijven op basis van het Nederlands-Belgische belastingverdrag belastingplichtig in het woonland (België). In België zijn oorlogsuitkeringen van belasting vrijgesteld.

In de basis stelt het verdrag tussen beide landen dat het land van inwoning en niet het bronland belasting mag heffen. Nederlandse pensioengerechtigden in België betaalden dus tot dusverre belasting in hun woonland. Een uitzondering op dat verdrag betreft pensioenen boven de € 25.000 op welk moment in Nederland premie werd betaald; premie die destijds van het belastbaar werd afgetrokken.
Nederlanders hadden dus het voordeel dat zij voor hun emigratie hun pensioenpremie van premie op lijfrentes konden aftrekken en later na emigratie onder het Belgische fiscale regiem vielen. De op pensioenen is in België belasting lager dan in Nederland.
Het Nederlandse ministerie van financiën heeft daarom besloten besloten de uitzonderingsregels op het belastingverdrag te gaan en Neder-Belgen aan de bron, wat betreft hun en te zullen belasten.
WUV-gerechtigden blijven Belgische onder het (belastingvrije) regiem vallen omdat zij voor hun WUV-pensioen nooit premie betaald.