verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
9 januari 2016 artikel-2-uitkeringen belastingen

Premieheffing Artikel-2-uitkeringen eindigt

Artikel 2 uitkeringen volledig heffingsvrij

In het nieuwsartikel op deze website van 15 september jl. en in het VBV-Nieuws Najaar 2015 werd de verwachting uitgesproken dat Artikel-2-uitkeringen binnenkort niet alleen vrij van inkomstenbelasting maar ook vrij zouden zijn van premieheffingen volksverzekeringen. Het betreffende wetsontwerp als deel van de belastingwetgeving voor het thans lopende jaar lag klaar om door het parlement te worden aangenomen. 

VBV-lid Nico Velleman hield de beraadslagingen van het parlement nauwlettend in de gaten en deelde ons eind vorig jaar mee dat het belastingplan 2016 waaronder Wetsvoorstel 34303 (vrijstelling uitkering Art.2 fonds) op 22 december 2015 in zijn geheel was aangenomen. Publicatie daarvan volgt uiteraard in de Staatscourant.

Parlementsleden, media, fiscalisten en VBV-leden hebben samen met het VBV-bestuur jarenlang deze kwestie telkens weer aanhangig gemaakt. Het VBV-bestuur is dan ook verheugd dat er een eind komt aan een wringende situatie waarbij vele holocaustoverlevenden nauwelijks tot geen profijt hadden van deze ondersteuning die feitelijk werd gefinancierd vanuit de Duitse staatskas door de Duitse belastingbetaler.

Vragen over deze aanpassing in de belastingwet en hoe daarmee om te gaan, kunt u voorleggen aan het VBV. Stuur uw vragen aan info@vbvinfo.nl