verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
14 november 2008 svb-wuv-wubo

Overgang PUR-SVB

Hierbij een stellen wij u in kennis van de gebeurtenissen gisteren in de vaste kamercommissie van VWS.

De Staatssecretaris blijft op haar strepen staan ondanks de vele vragen van kamerleden.

Overgang PUR-SVB

Bij de behandeling in de vaste kamercommissie van VWS, op 12-11 j.l., van de overgang van het uitvoeringsbestel van de wetten voor oorlogsgetroffenen van de PUR naar de SVB heeft de Staatssecretaris (Jet Bussemaker) ondanks kritische vragen van de woordvoerders van diverse politieke partijen (over de juridische konsekwenties, complexiteit en wensen uit de doelgroepen) vastgehouden aan het door haar voorgestelde organisatiemodel.
Dit model houdt in dat na de behandeling van de eerste aanvraag van een client door de “PUR nieuwe stijl” het totale clientbeheer overgaat naar de SVB, weliswaar onder de voorwaarde dat de SVB het door de “PUR nieuwe stijl” opgestelde beleid en gegeven adviezen (zonder afwijkingen) uitvoert.

Zij motiveerde dit met de uitspraak dat zij wil dat de SVB over de uitvoering van het bestel direct aan haar verantwoording aflegt.

Het door de Clientenraad PUR, alle organisaties (o.a. VBV) en begeleidende instellingen (o.a. JMW en Pelita) voorgestelde mandaat model (SVB voert onder mandaat van de “PUR nieuwe stijl” het beleid uit zonder enige mogelijkheid te hebben tot het voeren van een eigen beleid) werd door haar om bovenstaande reden afgewezen (zij heeft dan alleen via de “PUR nieuwe stijl” invloed op de uitvoering van het bestel).

Wel deed zij de toezegging dat indien bij de verdere invulling van haar model (in samenspraak met alle betrokkenen) mocht blijken dat haar eisen juridisch niet
waar gemaakt kunnen worden zij onmiddellijk naar de kamer terug komt om een andere opzet te bespreken.

Staatssecretaris Bussemaker