verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
18 maart 2011

Statutenwijziging

Hierbij treft u aan een concept voor statutenwijziging van het VBV. In overleg met de notaris werden de statuten van het VBV geheel ‘gemoderniseerd’ en aangepast aan de huidige wetgeving. Op de algemene ledenvergadering op 20 maart a.s. wordt deze wijziging aan u voorgelegd. Indien mogelijk wordt besloten of het VBV zal voortbestaan in zijn huidige verenigingsvorm met aangepaste statuten of moet worden gekozen voor het voortbestaan in een stichting.
Zie verder de agenda van aanstaande zondag.