verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
13 april 2018 claims-conference joods-maatschappelijk-werk uitkeringen-algemeen

JMW, Claims Conference en persoonsgebonden budget

Onzekerheden rond Persoonsgebonden budget

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 maart jl. werden vragen gesteld over het persoonsgebonden Budget (PGB) van de Claims Conference. Een aantal mensen had daarover bericht ontvangen. Vanuit het bestuur werd naar beste weten geantwoord maar inmiddels is gebleken dat de Claims Conference het oorspronkelijke plan, zeer tot ons verdriet, heeft gewijzigd.
Het is te hopen dat er snel een oplossing wordt gevonden opdat ook eenieder die buiten Amsterdam woont en hulp nodig heeft via JMW kan worden voorzien van een PGB van de Claims Conference.
Aangezien JMW de aangewezen organisatie is die deze PGB-aanvragen in behandeling neemt, heeft het VBV-bestuur verzocht om een officieel standpunt van JMW. Hieronder de tekst van JMW:

Aankondiging van JMW Joodswelzijn – Rectificatie aankondiging Claims PGB Project
Amsterdam 28 maart

Tot onze spijt zijn wij genoodzaakt de tekst van de aankondiging Claims PGB Project, zoals die in de Benjamin van Pesach 2018 is te verschenen, te rectificeren.
Gelijktijdig met het verschijnen van de Benjamin ontvingen wij bericht van de Claims Conference dat de proef met het Claims PGB Project voorlopig beperkt zal worden tot een groep van 72 personen, waaronder JMW-cliënten in Amsterdam en Annstelveen die in 2017 al extra thuiszorg van de Claims Conference ontvingen. Zij hebben hierover een brief ontvangen.
Zodra er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen zullen wij u hierover nader berichten.
Dit alles heeft tot gevolg dat de tekst in de derde alinea van de aankondiging van het PGB-Project in de Benjamin tot nader orde vervallen is.

Meer uitleg kunt u opvragen via info@joodswelzijn.nl of bel ons op 088 165 22 00