verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
3 april 2020 nieuws

Corona-virus: Jaarlijkse bijeenkomst verplaatst naar 13 september 2020

Schellinkhout, 30 maart 2020

Beste Vrienden van het VBV,

Namens het VBV-bestuur, maak ik u er op attent dat wij -onder voorbehoud- de Jaarlijkse VBV-Bijeenkomst hebben moet verschuiven naar: 13 september 2020 <> Agenda, plaats en programma blijven ongewijzigd

Door de overheidsmaatregelen die het risico van overdracht van het Coronavirus moeten voorkomen werden ook onze mogelijkheden beperkt. Dat geldt ook voor de eerder geplande Algemene Jaarlijkse Bijeenkomst op 19 april 2020. Helaas, zoals u zult kunnen begrijpen mag en kan deze bijeenkomst niet doorgaan. Wij hebben hiervoor met de verhurende partij Casa 400 en ook met Theater Draad een meer dan minnelijke regeling kunnen treffen.

Lieve mensen, helaas, het is niet anders. Pas goed op jezelf en houdt alle vreugdevolle zaken in ere en geniet van de dingen die wel kunnen.

Mochten wij vanuit het VBV u op de een of andere wijze van dienst kunnen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Het liefst via email: info@vbvinfo.nl

Het telefoonnummer alleen in dringende gevallen: 0229503519.

Zij, die zich grote zorgen maken, of problemen hebben, of in problemen komen, of om raad willen vragen, kunnen ook contact opnemen met Joods Maatschappelijk Werk. JMW heeft daarom haar spreekuur verruimd van 09.30-17.00uur, van maandag t/m vrijdag. Het landelijke telefoonnummer is: 088-1652200 optie 2
Ook kunt u het hulpteam bereiken via email: spreekuur@joodswelzijn.nl

Wij verheugen ons op het weerzien met u op 13 september 2020, in de hoop u allen dan in blakende gezondheid te mogen verwelkomen.

Blijf gezond!

Een hartelijke groet namens het VBV-bestuur,

Flory Neter, voorzitter