verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
19 december 2023 nieuws verslag

Holocaust-overlevenden met cognitieve achteruitgang die hun vervolgingsgerichte klachten niet meer onder woorden kunnen brengen, hebben veel baat bij vaktherapieën. Dat zijn therapieën die gebruikmaken van niet-verbale expressievormen zoals kunst, muziek, beweging, drama, dieren of tuinieren. Zowel de Nederlandse als de Israëlische uitkeringsinstellingen zijn niet bereid om vaktherapieën te vergoeden, maar dankzij de gift van het VBV kunnen we bij het Elah Centrum deze vormen van hulpverlening toch inzetten voor overlevenden in de meest kwetsbare fase van hun leven.

Wat Elah deed en hoe
In 2023 hebben we 4 cliënten met cognitieve achteruitgang geholpen door middel van vaktherapie. Bij elkaar hebben zij 128 uur begeleiding ontvangen. Een van de clienten is behandeld door een therapeut ‘Levensbegeleiding’, de andere drie hebben muziektherapie gekregen.
Het doel van deze therapeut ‘Levensbegeleiding’ is om een persoonlijke, empathische relatie op te bouwen met de cliënt en samen op zoek te gaan naar bronnen van inzicht, troost en inspiratie. Bronnen dus die toegankelijk zijn voor mensen met cognitieve achteruitgang. Die bronnen kunnen heel divers zijn: sommige cliënten vinden het bijvoorbeeld heerlijk om foto’s te bekijken en naar aanleiding daarvan te praten, anderen gaan buiten wandelen met de therapeut, vinden rust in de natuur, kunnen zich daar ontspannen en contact maken met de therapeut.
Ook muziek heeft het vermogen om ons te ontroeren, onze stemming te verbeteren, ons geheugen te activeren en communicatie te bevorderen. Als mens drukken we ons mentaal en emotioneel vooral uit met behulp van woorden die betekenis geven aan onze wereld. We leven, zoals dat heet, in een talige wereld. Daarom is het verlies van woorden zo beangstigend voor mensen met dementie. Muziek roept echter herinneringen op aan die woorden, zelfs wanneer alle andere herinneringen vervagen. Cliënten zingen mee met hun favoriete liedjes van vroeger, herinneren zich de woorden en beginnen te praten over de wereld van toen. Ze worden rustig, vrolijk en vrij, ook nadat de muziek is gestopt.
Het is aangrijpend om te zien hoe deze verschillende vaktherapiën aanslaan bij overlevenden met cognitieve achteruitgang. Daarom danken we het VBV nogmaals heel hartelijk voor de royale gift die we kregen en waar wij zulk mooi werk mee kunnen doen.