verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
7 juni 2013 claims-conference

Claims Conference en mediaberichten

Claims Conference, berichten in de media
Regelmatig wordt het VBV benaderd met vragen in verband met publicaties in de media over nieuwe resultaten die de Claims Conference zou hebben behaald. Het gaat daarbij om:
• Vergoedingen voor verzorging in tehuizen.

• Vergoeding voor hen die kinderen waren gedurende de oorlog; zij die zijn geboren tussen januari 1928 en mei 1945. Duitsland heeft een opening geboden om de traumatische gevolgen van de verloren kindertijd mogelijk te compenseren.
• Vergoedingen voor diegenen die in een open getto verbleven.
Alles bij elkaar uitermate verwarrend. Van geen van de bovengenoemde eventuele voorzieningen zijn op dit moment criteria bekend.
Naar verwachting wordt niet eerder dan in augustus 2014 een vergadering in Berlijn belegd. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Wereldfederatie van Child Survivors waar mogelijk verdere criteria zullen worden besproken.
Uiteraard houdt het VBV u op de hoogte.

Belangrijk:
Recent werd bekend dat financiële criteria m.b.t. het Artikel 2 fonds zijn gewijzigd. Dit kan consequenties hebben voor diegene die waren afgewezen omdat het jaarinkomen hoger was dan $16.000 of het equivalent daarvan. Die inkomensgrens is dus nu verhoogd naar $25.000. Behoort u tot deze categorie dan raden wij u aan om de afgewezen aanvraag opnieuw aanhangig te maken bij de Claims Conference.