verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
24 maart 2024 antisemitisme-racisme nieuws

VBV protesteert tegen handelwijze Halsema en stadsbestuur Amsterdam bij opening van Holocaustmuseum

Brief aan stadsbestuur Amsterdam

Schellinkhout, 15-03-2024

Geachte mevrouw Halsema,

Namens het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers breng ik, m.b.t hetgeen zich afspeelde tijdens de opening van het Holocaust museum, het onderstaande onder uw aandacht zonder in te gaan over het recht van demonstreren. Dat laat ik achterwege, aannemende dat u deze regelgeving beter kent dan ik.

Onze organisatie VBV vertegenwoordigt ongeveer 800 holocaustoverlevenden, hun partners en hun nakomelingen. Het zal niemand verbazen dat wij allen tot in het diepst van de ziel werden geraakt door hetgeen zich voor en tijdens de officiële opening van het Holocaust Museum op de 10de maart j.l. onder uw regie heeft afgespeeld. Deze afschuwelijke beelden hebben onuitwisbare schade aangericht.
Dat voor velen ‘Mokum Alef’ sedert lang geen veilige haven meer is, is ongetwijfeld ook u  duidelijk en bekend. De terreur van de ‘Survival of the loudest’ groeit door zwakhartigheid van burgemeester en stadsbestuur onder het mom van ‘Recht op demonstratie’; het antisemitisme heeft daarmee vrij baan gekregen.
Extra pijnlijk is dan ook uw verklaring dat het niet is bewezen dat antisemitische leuzen werden geroepen. Een slag in het gezicht van vele kwetsbare mensen. Alsof het er toe doet. De beelden spreken immers voor zich.
Had deze hele vertoning niet het doel om de joodse gemeenschap, speciaal op deze dag en in deze setting, te bedreigen met beelden, geluiden en teksten die opmaat lijken te zijn naar datgene wat onuitwisbaar en nog steeds in ons dagelijks en gemeenschappelijk geheugen rondspookt? Wat hier gebeurde was geen demonstratie maar intimidatie; genoegzaam bekend uit het niet zo verre verleden.
Uw interpretatie van het ‘recht om te demonstreren’ zal vast correct zijn maar impliceert dat dan tevens het recht om publiekelijk op te hitsen, om te beledigen en om te bedreigen? Juist dat is wat hier gebeurde, getuige het kind met overgrootvader.
Kan een giftiger beeld van Mokum aan de wereld worden getoond?

Ik besluit namens onze mensen met drie vragen:

  • Is het recht op demonstratie een pseudoniem voor het recht op belediging en intimidatie?
  • Hoe denkt uw stadsbestuur deze schade te herstellen en in de toekomst te voorkomen?
  • Om goed met onze achterban te kunnen communiceren ontvang ik graag op korte termijn een antwoord. Zowel uw antwoord als deze brief zullen worden gecommuniceerd.

Met vriendelijke namens het VBV-bestuur,

Flory Neter, voorzitter.