verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
17 september 2013

Eerste zitting proces tegen BADV over gettofonds

Snelle start van proces tegen BADV
Het proces dat het VBV namens een 100-tal mensen heeft aangespannen tegen de BADV dient begin oktober in Keulen. Wat daar de uitkomst van zal zijn, is op dit moment onbekend. Wel heeft de BADV zich behoorlijk ingegraven in argumenten die volgens ons niet steekhoudend zijn.
Men beroept zich op de gangbare omschrijving van het woord ‘getto’ en beschouwen alleen het gebied rond het Waterlooplein als getto.
Echter, dan blijft de vraag: “Wat was dan het verschil tussen de ene en de andere buurt?”

Deze beperking tot twee straten blijft een onzinnige stelling als men in aanmerking neemt dat de afsluitbaarheid van de Rivierenbuurt, Amsterdam Oost en Centrum geen enkel verschil maakt. Ook woonden er tijdens deze periode van de oorlog minder joden in de z.g. ‘Jodenbuurt’ dan in Rivierenbuurt en Amsterdam Oost.

Aangezien men werd gedwongen naar Amsterdam te verhuizen vanuit de rest van Nederland is het volkomen te verdedigen dat heel Amsterdam gezien moet worden als ‘Open Getto’.
Ook omdat Amsterdam voor wat de vervolging betreft zo onjuist op de kaart staat, is dit voor het VBV een principiële zaak. Alle maatregelingen van Nazi-Duitsland hadden ‘gettoïsering’ en deportatie tot gevolg.
Uiteraard wordt u weer op de hoogte gehouden van het proces in Keulen en de voortgang.