verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
13 juni 2014

Claims conference: Verruiming voorwaarden Artikel-2-uitkering

Ruimere voorwaarden Artikel-2-uitkering voor nieuwe en afgewezen aanvragen

Deze wijzingen zijn dus niet van toepassing op en hebben geen invloed op toegekende uitkeringen uit het Artikel-2-fonds.
De CC (Claims Conference) heeft diverse wijzigingen doorgevoerd in de criteria voor een Artikel-2-uitkering. De redactie van VBVINFO heeft deze aangepaste criteria in een tweetal schema’s hieronder weergegeven.

 • Het 1ste schema is voor nazi-vervolgden gedurende WO-II in Nederland.
 • Het 2de schema is voor nazi-vervolgden gedurende WO-II buiten Nederland.

Het betreft diverse wijzigingen waardoor het niet goed mogelijk is om precies aan te geven welke voorwaarden werden gewijzigd.

Het VBV adviseert om de criteria grondig door te nemen en te controleren of u als gevolg van wijzingen nu wel rechthebbend bent. Zo ja, neem dan contact op.

Mocht een eerdere aanvraag zijn afgewezen en u bent met deze nieuwe voorwaarden wel rechthebbend geworden, neem dan contact op en vermeld uw registratienummer van de CC. 

Schema 1 Artikel-2-uitkering

Voor nazi-vervolgden in Nederland gedurende WO-II gelden de volgende voorwaarden: 

1)  Bent u in Nederland als jood vervolgd gedurende WO-II?

 • Ja >           Ga naar vraag 2
 • Neen >     Niet gerechtigd

2)  Is uw inkomen lager dan netto €21.079,- (zie N.B.-I) per jaar?

*N.B.-I: Een lijst van de CC met overige omgerekende valuta vindt u helemaal onderaan in de pdf.

*N.B.-II: Niet tot het inkomen worden gerekend: uitkering WUV, en staatsouderdomspensioen zoals AOW en/of andere pensioenen.

*N.B.-III: Indien van toepassing dient het totaal inkomen van een echtpaar door 2 te worden gedeeld.

 • Uw inkomen lager dan boven aangegeven >Naar vraag 3
 • Uw inkomen hoger dan boven aangegeven >Niet gerechtigd

 3)  Is uw vermogen minder dan €422.205,- (zie N.B.-I)?

*N.B.-I: Een lijst van de CC met overige omgerekende valuta vindt u helemaal onderaan in de pdf.

*N.B.-II: Niet tot vermogen wordt gerekend het door u zelf bewoonde eigen huis.

*N.B.-IIII: Indien van toepassing dient het totaal vermogen van een echtpaar door 2 te worden gedeeld.

 • Uw vermogen is minder dan hierboven aangegeven >Naar vraag 4
 • Uw vermogen is meer dan hierboven aangegeven >           Niet gerechtigd.

4)  Bent u minstens 12 maanden (negen maanden zwangerschap mogen worden meegerekend) ondergedoken geweest?

 • 12 maanden of langer >   Ga naar vraag 5
 • Korter dan 12 maanden >Niet gerechtigd

5)  Heeft u in de 60-ger jaren (tijdens de afwikkeling van de CADSU gelden) het equivalent van €17.895,- of meer uit Duitsland ontvangen als schadevergoeding (doorgaans voor Nederlanders niet van toepassing)?

 • U heeft €17.000,- of meer ontvangen > Niet gerechtigd
 • U heeft minder dan €17.000,- ontvangen > Neem contact op met een van de kantoren van de Claims Conference zoals vermeld op het 2de blad van de pdf (bijlage helemaal onderaan of via info@vbvinfo.nl 

Heeft u destijds al een aanvraag ingediend, doe dit dan niet nogmaals!
U wordt geadviseerd om de CC aan te schrijven onder vermelding van uw registratienummer en met het verzoek om de afgewezen aanvraag opnieuw volgens deze gewijzigde criteria i.c.m. uw eigen, mogelijk gewijzigde omstandigheden te beoordelen.

Schema 2 Artikel-2-uitkering

Voor nazi-vervolgden buiten Nederland gedurende WO-II gelden de volgende voorwaarden:

1)  Bent u als jood vervolgd gedurende WO-II of was u het nog ongeboren kind van een als zodanig vervolgde moeder?
Voor beide situaties volgt u de onderstaande vragenlijst.

 • Ja >           Ga naar vraag 2
 • Neen >     Ga naar vraag 8

2)  Was u opgesloten a) in een concentratiekamp  of b) in een werkkamp gedurende een specifieke periode zoals uitgebreid wordt omschreven door het Duitse Ministerie Financiën?

Klik voor uitgebreide informatie op onderstaande link of kopieer deze naar uw browser: www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Vermoegensrecht_und_Entschaedigungen/Kriegsfolgen_Wiedergutmachung/2011-10-05-entschaedigung-von-ns-unrecht.html;

 • Ja>     Ga naar vraag 8
 • Neen> Ga naar vraag 3

3)  Was u minstens 3 maanden gevangen a) in een getto of b) in een ‘open getto’? Definities van ‘getto’ en ‘open getto’ worden uitgebreid gedefinieerd door het Duitse Ministerie Financiën? Klik voor uitgebreide informatie op de link onder vraag 2 of kopieer deze naar uw browser.

 • Ja>      Ga naar vraag 8
 • Neen> Ga naar vraag 4

4)  Was u gedurende ten minste 6 maanden ondergedoken, onder onmenselijke omstandigheden en zonder toegang tot de buitenwereld in een door Nazi-Duitsland bezet gebied?

 • Ja>      Ga naar vraag 8
 • Neen> Ga naar vraag 5

5)  Was u gedurende ten minste 12 maanden ondergedoken onder onmenselijke omstandigheden zonder toegang tot de buitenwereld, in één van de satellietstaten van het Naziregime?

 • Ja>     Ga naar vraag 8
 • Neen>Ga naar vraag 6

6)  Leefde u a) illegaal onder valse identiteit of b) met valse papieren gedurende ten minste 6 maanden onder onmenselijke omstandigheden in een door Nazi Duitsland bezet gebied?

 • Ja>       Ga naar vraag 8
 • Neen > Ga naar vraag 7

7)  Leefde u a) illegaal onder valse identiteit of b) met valse papieren gedurende ten minste 12 maanden onder onmenselijke omstandigheden in een van de Nazi satellietstaten?

 • Ja>                        Ga naar vraag 8
 • Neen>      U bent niet gerechtigd.

8)  Is uw inkomen lager dan netto €21.079,- (zie N.B.-I) per jaar?

* N.B.-I: Een lijst met overige omgerekende valuta vindt u helemaal onderaan in de pdf.

* N.B.-II: Niet tot het inkomen worden gerekend: uitkering WUV, en staatsouderdomspensioen zoals AOW en/of andere pensioenen.

* N.B.-III: Indien van toepassing dient het totaal inkomen van een echtpaar door 2 te worden gedeeld.

 • Uw inkomen is lager dan boven aangegeven >Naar vraag 10.
 • Uw inkomen hoger dan boven aangegeven >Niet gerechtigd.

9)  Is uw vermogen minder dan €422.205,- ?

*N.B.-I: Een lijst met overige omgerekende valuta vindt u helemaal onderaan in de pdf.

*N.B.-II: Niet tot vermogen wordt gerekend het door u zelf bewoonde eigen huis.

*N.B.-IIII: Indien van toepassing dient het totaal vermogen van een echtpaar door 2 te worden gedeeld.

 • Uw vermogen is minder dan hierboven aangegeven >       Wend u tot het VBV via info@vbvinfo.nl
 • Uw vermogen is meer dan hierboven aangegeven >           Niet gerechtigd.

10)    Heeft u in de 60-ger jaren het equivalent van €17.895,- of meer uit Duitsland ontvangen als schadevergoeding?

 • U heeft €17.000,- of meer ontvangen > Niet gerechtigd.
 • U heeft minder dan €17.000,- ontvangen > Wend u tot een van de kantoren van de Claims Conference; deze zijn vermeld op het 2de blad van de pdf (bijlage hieronder) of contact info@vbvinfo.nl