verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
26 augustus 2020 nieuws

Nieuwe Oostenrijkse regeling wordt per 01-09-2020 van kracht

Oostenrijks staatsburgerschap voor vervolgden van het Naziregime en hun nakomelingen

Op 1 september 2020 zullen de wijzigingen in de ‘Citizenship Act’, waar reeds lang om werd gevraagd, in werking treden. In de officiële publicatie vindt u de belangrijkste punten voor het verkrijgen van het Oostenrijkse staatsburgerschap.

Klik op de link voor de officiële publicatie: https://www.ikg-wien.at/oesterreichische-staatsbuergerschaft-fuer-ns-verfolgte-und-deren-nachkommen-aenderungen-ab-1-september/

De Oostenrijkse regering deelt mee dat personen die gedurende het Nazibewind zijn vervolgd en van wie het staatsburgerschap werd ontnomen, aanspraak kunnen maken op het Oostenrijks staatsburgerschap. Deze regeling geldt ook voor hun kinderen, hun kleinkinderen, hun achterkleinkinderen enz. Zij die binnen deze categorie vallen kunnen contact opnemen met het dichtstbijzijnde Oostenrijks Consulaat.

Tevens bestaat de mogelijkheid om direct een vragenformulier in te vullen via de website van het Oostenrijkse Consulaat. Zie ook hiervoor de officiële bekendmaking.

Er is echter een bilaterale overeenkomst tussen Nederland en Oostenrijk waarin staat dat het hebben van deze dubbele nationaliteit wordt uitgesloten. Oostenrijk maakt gelukkig voor deze bijzondere en gevoelig liggende categorie wel een uitzondering.
Wij gaan er vanuit dat ook de Nederlandse overheid voor deze specifieke en vermoedelijk zeer kleine groep, gebruik zal maken van een hardheidsclausule zodat deze regeling wederzijds kan worden geëffectueerd.