verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
24 augustus 2015 uitkeringen-algemeen

Grote zorgen over uitkeringen uit het fonds Verloren Jeugd

Uitkering ‘Verloren Jeugd’ verder vertraagd

Uit reacties blijkt dat vele rechthebbenden nog steeds wachten op de uitkering van €2.500,- uit het Child Survivor Fund oftewel het fonds voor verloren jeugdjaren. JMW dat een samenwerkingsverband heeft met de Claims Conference (CC) kreeg over de uitbetaling inmiddels meer duidelijkheid.
JMW schrijft daarover:
De Claims Conference heeft afspraken gemaakt met de Duitse overheid over de betaling van budgetten in fasen. Het Child Survivor Fund ging op 1 januari 2015 van start. De eerste betalingen vonden plaats in mei aan 22.000 oorlogskinderen.
Nu is het geld voor 2015 op. Volgende betalingen gaan pas plaatsvinden in 2016. Als dat budget op is wordt het 2017. In totaal hebben 90.000 mensen zich aangemeld voor een uitkering, waarvan ca. 72.000 daadwerkelijk voor dit eenmalige bedrag in aanmerking komen.
De Nederlandse vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de Claims Conference, Max Arpels Lezer (Vice-President World Federation of Jewish Child Survivors of the Holocaust & Descendants) heeft met scherpe bewoordingen deze afspraken tussen de Claims Conference en de Duitse overheid veroordeeld. Ook JMW betreurt het zeer dat deze afspraken zijn gemaakt en dat deze niet eerder bekend zijn gemaakt.”

Het VBV is het eveneens volstrekt oneens met deze gang van zaken. Tijdens een komend overleg tussen het Duitse Ministerie van Financiën en het VBV-bestuur zal deze kwestie zeker ter sprake worden gebracht. Over de uitkomsten daarvan wordt u uiteraard weer via deze website geïnformeerd.