verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
4 augustus 2019 nederlandse-spoorwegen

NS-tegemoetkomingen, het uitkeringsreglement in het kort en aanvraagformulieren.

Het volledige uitkeringsreglement en informatie van de adviescommissie Nederlandse Spoorwegen met
aanvraagformulierenformulieren.
Klik op onderstaande link:
Nederlands: https://commissietegemoetkomingns.nl/
Engels: https://commissietegemoetkomingns.nl/en


De afwikkeling ligt geheel in handen van Stichting Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO-II transporten NS.
Joods Maatschappelijk Werk han hulp bieden bij de digitale aanvraag:
Van Boshuizenstraat 12 <> 1083 BA Amsterdam
Voor vragen en hulp, telefoon: 088 – 7926250

Samenvatting van het uitkeringsreglement

Wie zijn volgens het uitkeringsreglement ‘belanghebbend’?
Joden, Roma en Sinti die met de NS werden vervoerd naar Westerbork, Vught, Amersfoort, en/of naar concentratie- en vernietigingskampen buiten Nederland met vernietiging als doel.

In eerste instantie komt alleen een belanghebbende zelf in aanmerking voor een tegemoetkoming ter hoogte van €15.000,-.
·         Als deze persoon is overleden, komt zijn/haar weduwe/weduwnaar in aanmerking voor een tegemoetkoming ter hoogte van €7.500,-.

·         Als de belanghebbende op het moment van overlijden geen weduwe of weduwnaar had of als ook deze weduwe of weduwnaar is overleden, komen de kinderen van de belanghebbende gezamenlijk in aanmerking voor een tegemoetkoming.

o   Als de oudste van de nog levende kinderen van de belanghebbende is geboren voor het eind van de oorlog, dus voor of op 8 mei 1945, komen alle kinderen van de belanghebbende gezamenlijk in aanmerking voor een tegemoetkoming ter hoogte van €7.500,-.

o   Als de oudste van de nog levende kinderen van de belanghebbende is geboren na het eind van de oorlog, dus na 8 mei 1945, komen alle kinderen van de belanghebbende gezamenlijk in aanmerking voor een tegemoetkoming ter hoogte van €5.000,-.

Belangrijk is dat bij deze regeling steeds wordt gekeken naar de situatie zoals die was op 27 november 2018, de dag dat NS tot deze regeling besloten heeft. Dat wil zeggen dat de wettelijke erfgenamen in de plaats treden van degene die op 27 november 2018 in aanmerking zou komen voor een individuele tegemoetkoming, maar is overleden na deze datum.

https://commissietegemoetkomingns.nl/app/uploads/2019/08/uitkeringsreglement.pdf