verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
20 februari 2019 nederlandse-spoorwegen

NS en smartengelden

Informatie over uitkeringen NS

Naar aanleiding van reacties en vragen m.b.t. het voornemen van de Nederlandse Spoorwegen om smartengeld uit te keren heeft voorzitter Flory Neter kort geleden de persvoorlichter van de NS, de heer Rutger Hamelynck, kunnen spreken.

Er is inmiddels een commissie samengesteld die werkt aan een advies t.b.v. van de regeling. Men ziet graag dat er snel duidelijkheid komt terwijl men de zorgvuldigheid niet uit het oog wil verliezen. Hamelynck verwacht dat het advies aan de NS nog voor de zomer wordt uitgebracht.
Vervolgens wordt de regeling vastgesteld waarna details via de NS-website en andere kanalen bekend zullen worden gemaakt; uiteraard ook met informatie over aanvraagprocedures. Zolang er nog geen regeling tot stand is gekomen, kan men geen aanvragen of aanmeldingen in behandeling nemen.
De commissie heeft op  dit moment geen behoefte aan inbreng en/of inmenging vanuit het veld en wil eerst de contouren vaststellen. VBV als vertegenwoordigende organisatie van holocaustoverlevenden in Nederland kan op dit moment niets betekenen.
De complete statuten van de op 4 februari 2019 opgerichte stichting t.b.v. deze tegemoetkomingen is bijgevoegd als pdf-document aan dit artikel.
Dubbel klikken op het icoontje helemaal onderaan om dit pdf-document te openen.

Voor verdere details inzake samenstelling van de commissie en doelstellingen:

Klik op deze link>> https://commissietegemoetkomingns.nl/?fbclid=IwAR2rnPd5H5CLnex2_3I6D3Ii4EKQ9QRBS2unAHBl9j-ZqRdfg3v8nSiiXko