Het VBV geeft tweemaal per jaar een gedrukt periodiek uit dat ook via deze website kan worden gedownload. Daarin vindt u naast informatie over recente activiteiten van het VBV-bestuur ook andere bijdragen.

Het tijdschrift wordt niet alleen aan de leden gezonden maar ook aan alle overheids- instanties zoals ministeries, stichtingen en verenigingen die zich met de doelgroep bezig houden.