verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
14 oktober 2011 nieuws

Nieuws over Beth Shalom

Inzake de ontwikkelingen rond Beth Shalom is het bestuur van het VBV uitgenodigd door de Inspectie voor de Volksgezondheid voor overleg. Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden.

De ontwikkelingen rond Beth Shalom waren voor de Inspectie Volksgezondheid reden om het VBV-bestuur uit te nodigen voor overleg. Tijdens dit overleg heeft het VBV aangegeven dat de bedrijfsvoering van Beth Shalom zo spoedig mogelijk moet worden geoptimaliseerd. Het door het VBV samengestelde ‘zwartboek’ was daarbij een belangrijke leidraad.

In het kort
Onder meer werd gesproken over de mogelijkheden binnen het kader van de regelgeving; regels en mogelijkheden dus zoals die voor iedere instelling gelden. Beth Shalom is geenszins een uitzondering en kan dan ook evenmin recht doen gelden op een uitzonderingspositie. Duidelijk is dat de overheid voor Beth Shalom dezelfde financiële middelen ter beschikking stelt als voor elk ander wél goed functionerende instelling.
Uiteraard kwamen ook zaken als respect voor de patiënt, veiligheid en kwaliteitsborging tijdens dit overleg aan de orde.

Het spreekt van zelf dat er nog een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst wordt geschreven. Zodra dit gereed is, is dit bij de inspectie op te vragen. De redactie van VBVINFO zal het verslag op de site plaatsen of meedelen hoe dit verslag is te verkrijgen.

Wordt vervolgd.