verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
1 juni 2014

Schema gettopensioen: Wie is mogelijk rechthebbend?

GETTOPENSIOEN

Criteria voor de aanvraag van een periodieke uitkering vanuit Duitsland via Deutsche RentenVersicherung (DRV), bedrag onbekend.

Let op:

 • Gettopensioenen worden niet gekort op WUV of WUBO maar worden wel in Nederland fiscaal belast. Dit kan ook het premie-inkomen beïnvloeden met mogelijk gevolgen voor subsidies zoals voor huur, zorg en dergelijke.
 • Indien een rechthebbende is overleden na juni 2002 kunnen erfgenamen alsnog een aanvraag indienen voor uitbetaling van het retroactieve bedrag.
 • Achtergebleven partners kunnen recht doen gelden op 70% van het gettopensioen. 

1)     Bent u als jood vervolgd gedurende WO-II?

 • Ja >                Ga naar vraag 2)
 • Neen >         Niet gerechtigd

2)     Woonde u enige tijd in een gebied dat als getto werd aangemerkt?

 • Ja >                Ga naar vraag 3)
 • Neen >         Niet gerechtigd.

3)     Is uw geboortejaar 1940 of eerder?

 • Ja >                Ga naar vraag 4)
 • Neen >         Niet gerechtigd

4)     Is het aannemelijk dat u op vrijwillige basis heeft gewerkt tijdens uw verblijf in een gebied dat in die periode als getto werd aangemerkt?

 • Ja >                U wordt geadviseerd een aanvraag in te dienen. Neem contact op met het VBV >> info@vbvinfo.nl
 • Neen >         Niet gerechtigd

Bijzondere bepalingen voor het getto van Amsterdam:

5)     Woonde u enige tijd in Amsterdam in de periode september 1941 tot september 1943?

 • Ja  >               U wordt geadviseerd een aanvraag in te dienen. Neem contact op met het VBV >> info@vbvinfo.nl
 • Neen>          Niet gerechtigd