verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
8 juli 2017 belastingen svb-wuv-wubo

Belgische fiscus en uitkeringen Nederlandse oorlogswetten – WUV en WUBO

Uitkeringen WUV en WUBO en Belgische fiscus

Goed nieuws voor Nederlandse WUV-gerechtigden in België!
De Belgische minister van financiën heeft aangekondigd een wetswijziging door te voeren zodat uitkeringen krachtens de WUV gelijk gesteld worden aan Belgische oorlogsuitkeringen en derhalve onbelast zullen zijn. België kent een belastingvrijstelling voor oorlogs en militaire pensioenen maar sloot sinds het afgelopen jaar daar onverwacht WUV-uitkeringen van uit omdat in de wet alleen uitkeringen ten laste van de Belgische staat zijn vrijgesteld. Tientallen jaren heeft de Belgische fiscus de vrijstelling voor WUV-uitkeringen gedoogd, tot dat vorig jaar van de ene op de andere dag WUV-gerechtigden werden geconfronteerd met mega- aanslagen met terugwerkende kracht verhoogd met boetes. In sommige gevallen liepen de aanslagen op tot vele tienduizenden euro’s. Procedures die WUV- gerechtigden uitvochten voor de rechter werden dan gewonnen, dan verloren.

Om aan alle onduidelijkheid en onzekerheid een eind te maken besloot de minister daarop, na Kamervragen, de wet in die zin aan te passen dat buitenlandse oorlogsuitkeringen voor Belgische ingezetenen eveneens van belasting worden vrijgesteld.

De wijziging moet nog wel door het parlement worden goedgekeurd, maar hangende de behandeling heeft de minister de lopende aanslagen en invorderingsprocedures gestaakt en ongedaan gemaakt.