verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
9 februari 2018 belastingen getto-uitkeringen

Wie heeft recht op gettovergoedingen? Compleet schema Gettopensioen

Vergoedingen voor werk in nazi-getto’s tijdens WO-II voor rechthebbenden zelf of hun nabestaanden
(ook Getto-pensioen genoemd)

Sedert vele jaren kent de Duitse overheid speciale vergoedingen toe aan joodse vervolgden die in een getto hebben gewerkt. Na diverse gerechtelijke procedures over deze Duitse wetgeving en amendementen vanuit de Duitse Bundestag lijkt het verstandig om u nogmaals te informeren over de criteria.
Deze informatie is weer actueel geworden sinds de stad Amsterdam in begin 2014 werd toegevoegd aan de lijst van officieel erkende getto’s. Voor het Amsterdams getto geldt  de periode van september 1941 tot september 1943.
De lijst met alle officieel erkende getto’s kunt u vinden op internet: http://avivshoa.co.il/pdf/Ghetto-List-1.8.2014.pdf

Dit overzicht met voorwaarden is opgesteld door het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) in samenwerking met het op dit gebied gespecialiseerde advocatenkantoor Weber in Tel Aviv.

Rechthebbend voor vergoedingen van gettowerk zijn:

 • joodse overlevenden die zijn geboren vóór 1937 en
 • verbleven in een door Nazi Duitsland bezet en officieel erkend getto en
 • aannemelijk kunnen maken dat zij toen hebben gewerkt en
 • nooit een eerdere uitbetaling hebben gehad van de Duitse Sociale Verzekering

Zij kunnen dan recht hebben op:

 • op een maandelijkse vergoeding en
 • op een retroactieve uitbetaling van deze vergoedingen met terugwerkende kracht tot uiterlijk 01-07-1997 of later, afhankelijk van het tijdstip waarop iemand de 65-jarige leeftijd heeft bereikt.

Indien bovenbedoelde rechthebbende is overleden ná 30-06-2002
Een stukje bijzondere Duitse wetgeving maakt het mogelijk voor erfgenamen om in sommige gevallen alsnog een uitkering te claimen en te ontvangen. Ook voor deze categorie stelden VBV en Weber een lijstje met criteria op.

Een weduwe of weduwnaar van een rechthebbende heeft rechten indien:

 • de rechthebbende zelf is overleden na 01-07-2002 en
 • heeft recht op een percentage van de maandelijkse vergoeding
 • heeft recht op de retroactieve betaling vanaf 01-07-1997 tot datum van overlijden van rechthebbende.

Erfgenamen -niet weduwe/weduwnaar- van een rechthebbende

 • zijn rechthebbend volgens Nederlands erfrecht
 • kunnen uitsluitend recht hebben op het retroactieve deel van de gettovergoeding indien rechthebbende is overleden na 01-07-2002 en
 • kunnen dan recht hebben op het retroactieve deel van de gettovergoeding vanaf 01-07-1997 tot aan de datum van overlijden van rechthebbende.

Meer informatie en/of hulp via VBV:               info@vbvinfo.nl      of 

Advocatenkantoor Weber in Tel Aviv – helpdesk: dutchdesk@wyf-law.com