verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
22 augustus 2019 belastingen getto-uitkeringen

Getto-uitkeringen en belastingvrijstelling

Getto-uitkeringen en fiscus

In het VBV-nieuwsbericht van 26-05-2019 werd gemeld dat het Gerechtshof Amsterdam heeft bepaald dat de Belastingdienst ten onrechte de uitkering die een overlevende van de holocaust in 2015 uit Duitsland had ontvangen heeft gerekend tot het verzamelinkomen. Tegen dit besluit is geen cassatie ingesteld zodat de uitspraak definitief vaststaat.

De achtergronden
In 2018 besloot Staatssecretaris Snel van Financiën dat alle getto-uitkeringen (ook wel getto-pensioenen genoemd) met terugwerkend kracht tot 01-01-2016 niet fiscaal worden belast en niet voor premieheffing in aanmerking komen.
De uitspraak van het Gerechtshof in mei dit jaar houdt in dat ook getto-uitkeringen die vóór 01-01-2016 zijn uitgekeerd niet behoren te worden belast.

Ministerie van Financiën
Het VBV en Ronald Vecht hebben over de uitspraak diverse malen contact gehad met het ministerie met als doel dat de uitspraak van het Hof gerespecteerd wordt. Recent werd onderstaand antwoord ontvangen:[RV1]
Intussen heeft het ministerie ons laten weten in september terug te komen op de fiscale gevolgen van de uitspraak van het Hof.

Aanslagen over jaren vóór 2016
Advies aan diegenen die een Gettovergoeding, een BEG-uitkering of een uitkering die Duitsland op grond van de Anerkennungsrichtlinie für Arbeit im Ghetto ohne Zwang aan Nederlandse ingezetenen verstrekt, hebben ontvangen het volgende te doen:

  • Hebt u al een definitieve aanslag over deze uitkeringen voor de jaren voor 2016 ontvangen, dien dan zo vlug mogelijk bij de Inspecteur te Eindhoven een verzoek in om deze definitieve aanslag ambtshalve te herzien.
  • Hebt u over de jaren voor 2016 nog geen definitieve aanslag ontvangen doe dan hernieuwd aangifte zonder vermelding van deze uitkering(en).

Via de link geheel onder kunt u een voorbeeldbrief downloaden. Ook erfgenamen die zelf een vergoeding ontvingen of erfgenamen van rechthebbenden die zelf niet meer in leven zijn adviseren wij op deze wijze te handelen.

Wees alert bij de (definitieve) aanslagen vanaf 2016
Inmiddels is gebleken dat het besluit over belastingvrijdom met de terugwerkende tot 01-01-2016 van getto-uitkeringen -als gevolg van automatishce afhandeling- niet altijd correct wordt uitgevoerd. Controleer met name uw aanslagen over 2016 en 2017 of laat deze controleren!