verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
21 oktober 2013 artikel-2-uitkeringen belastingen

Artikel 2 versus 'Rietkerk-regeling'

Artikel 2 en de ‘Rietkerk-regeling’
Recent verzond het bestuur van het VBV een brief aan het Ministerie van Financiën Managementteam Belastingdienst/Fiscaliteit en tevens aan de minister van financiën de heer Dijsselbloem met het verzoek om de hardheidsclausule ex art. 63 AWR: betalingen inzake ‘Artikel 2-fonds’ toe te passen.
 
Het verzoek lijkt moeilijker dan het is. In de brief wordt de vergelijking getrokken met de ‘Rietkerk-uitkering’ die door de Nederlandse overheid in het leven werd geroepen in 1951 t.b.v. naar Nederland gebrachte Molukkers. Het was een verzoenend gebaar van de Nederlandse regering.
De jaarlijkse uitkering van 2000 gulden, nu 900 euro werd vernoemd naar de toenmalige minister Rietkerk. De leden van de eerste generatie Molukkers in Nederland kregen deze uitkering.
In tegenstelling tot Artikel 2 komen de fiscale consequenties van de Rietkerk-uitkering volledig ten koste van het Rijk. Dit geldt ook voor de premieheffingen Volksverzekeringen.
 In beide gevallen betreft het schadeloos- of smartengeldregelingen.
 De Rietkerk-regeling wordt dus in het geheel niet gefiscaliseerd maar dit geldt niet voor de Artikel 2-uitkering. Rechtsongelijkheid?
 Uiteraard zijn er verschillen, maar de morele verplichtingen waaruit deze beide smartengelden zijn ontstaan ontlopen elkaar niet.
 
Achtergrond informatie
Voor de fiscaal inhoudelijke aspecten die zijn uiteengezet, hebben wij belangeloos hulp gekregen van mevrouw N.N. Konings-Fandeeva, die als belastingkundige werkzaam is bij Deloitte Amsterdam.