verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
7 oktober 2020 claims-conference nieuws

Brieven Claims Conference in Nederland met of zonder formulier voor het bewijs van in leven zijn.

Nederland: twee verschillende berichten van de Claims Conference

Een aantal uitkeringsgerechtigden van een ‘Artikel-2-uitkering’ ontving recent een brief met informatie samen met een formulier (het bewijs van in leven zijn) dat moet worden teruggestuurd. Een aantal andere uitkeringsgerechtigden ontving echter een brief waarin wordt gemeld dat zij niets behoeven te doen. Lees daarover hieronder bij *.
Aangezien de teksten in het Engels zijn gesteld kreeg het VBV vragen over het invullen van dat formulier. De redactie heeft geprobeerd om die vragen op voorhand zo veel mogelijk te beantwoorden.

* Indien u alleen een brief van de Claims Conference ontving dus zonder formulier dan staat daar in dat u niets hoeft te doen aangezien via Joods Maatschappelijk Werk reeds is doorgegeven dat u in leven bent.

* Indien u een formulier van de Claims Conference ontving samen met een brief met informatie (INSTRUCTION SHEET) dan staat hieronder hoe u dat moet invullen en versturen.

De voorzijde van het formulier:
1) Op dit voorblad waar ook uw adresgegevens staan vermeld, staat op de tweede helft van het blad uw naam en daarachter het woord ‘Signature’; daar zet u uw handtekening.
2) Alleen en uitsluitend als de uitkeringsgerechtigde zelf niet meer in staat is om zelf te ondertekenen doet u er verstandig aan contact op te nemen met JMW of het VBV.
Dat is alles wat het voorblad betreft.

De achterzijde van het formulier:
1) Controleer of uw telefoonnummer juist is. Corrigeer dit of vul dit in als dit ontbreekt.
2) Controleer of uw e-mailadres juist is. Corrigeer dit of vul dit in als dit ontbreekt.
3) Kruis aan of u gehuwd bent, gescheiden of anders.
4) Indien u gehuwd bent dan vult u de naam van uw partner in. Woont u niet samen dan vermeldt u ook haar of zijn adres.
5) Telefoonnummer van de huwelijkspartner en eventueel e-mailadres.

* Ook al staat dat niet expliciet vermeld in het informatieblad adviseert het VBV toch om -zoals gebruikelijk- een kopie paspoort of ID bij te voegen voor alle zekerheid.
* Indien u uw formulier terugstuurt per post houdt u er dan rekening mee dat de enveloppe nog niet is gefrankeerd dus zorg voor een postzegel ‘Buitenland’ en u vermeldt op de achterzijde van enveloppe uw adres.
========================================================================================================================================

Hieronder de vertaalde tekst zoals vermeld op de voorzijde van het formulier:
Houd er rekening mee dat we tijdens de Corona-pandemie -als een eenmalige uitzondering- levenscertificaten kunnen accepteren via gewone post, fax of e-mail. Als u het ons per gewone post toestuurt, stuur ons dan het origineel in de bijgevoegde envelop, aangezien we geen kopieën mogen accepteren.
Als u het via e-mail naar ons verzendt, moet u dit document scannen en als bijlage verzenden en niet in de hoofdtekst van de e-mail.
Als een ontvanger deze levensverklaring niet kan ondertekenen, mag een gemachtigde namens hem / haar tekenen. Zie instructies voor gemachtigde vertegenwoordigers voor details.