verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
12 januari 2013 getto-uitkeringen

Gettofonds: Dringend advies om bezwaarschrift in te sturen.

Dringend advies aan een ieder die werd afgewezen door het Gettofonds (BADV)

Hierbij vindt u een concept voor een bezwaarbrief; geadviseerd wordt om deze te versturen.

U kunt deze brief downloaden en printen. Let er goed op dat u uw persoonlijke gegeven zoals datum en registratienummer toevoegt.

Deze brief is opgesteld door onze jurist die de zaak voor ons gaat bepleiten.

Aan deze service is een voorwaarde verbonden.

Als u gebruik maakt van deze brief dan zien wij graag dat u zich bij ons meldt (via de mail) met een duidelijke vermelding van uw naam, adres en registratienummer.

Alleen langs deze weg kan gezamenlijk een vuist worden gemaakt. Individueel de strijd aangaan, is als Don Quichot en zijn windmolens.

Het VBV laat deze zaak geheel afhandelen door een jurist hetgeen zeker efficiënter en mogelijk ook succesvoller is dan het voeren van een eenzame strijd.

Verder wijzen wij met klem op de verloopdatumdatum van de bezwaartermijn.

U wordt dringend aangeraden om deze brief zo snel mogelijk te versturen.