verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
27 juni 2008 artikel-2-uitkeringen

Aanvullende informatie van Claims Conference Art.-2-fonds

De CC antwoordt op de vraag of afgewezen aanvragen in het verleden opnieuw moeten worden ingediend: De CC is gehouden aan de norm die geldt voor alle overlevenden uit Nederland. De CC wacht in de onderhavige gevallen op een antwoord van de PUR of een CADSU-2-uitkering werd gedaan op grond van eigen vervolging of wegens de dood van ouder(s). Pas als de CC over deze informatie beschikt, kan de procedure worden vervolgd. Houd er rekening mee dat de grote toestroom van nieuwe aanvragen alsmede het werk dat de PUR hier voor moet verrichten de heropening van eerdere aanvragen aanzienlijk kan vertragen. Naar verwachting zullen er enige maanden mee zijn gemoeid. De CC verzoekt om geduld. ________________________________________ In response to your e-mail, please be advised that a review of the Article 2 Pension Fund file indicates that, as is the norm with all claims submitted by Survivors from the Netherlands, we are awaiting a response to a request made to the Pensioen-en Uitkeringsraad (PUR) as to whether or not the payment made under the Global Agreement (CADSU-II) in 1960 was as a result of own persecution or for the death of the parents. Until we have this information no further processing of the claim can be undertaken. Please be aware that as a result of a significantly large influx of new applications and the potential reopening of those submitted within the past years but put aside for a variety of reasons recently addressed in the recent successful negotiations with the German government, the PUR?s response time has increased significantly and I anticipate that it will be several more months before we hear back from them. Please continue to be patient with us. ________________________________________ Het VBV overlegt nog met de Claims Conference of het gewenst is om een herinnering te sturen naar de CC onder vermelding van het registratienummer. Zo snel mogelijk wordt u hierover nog ge?nformeerd. Uiteraard is dit alleen bedoeld voor diegenen die onder de nieuwe voorwaarden w?l gerechtigd zullen zijn om een uitkering te ontvangen uit het artikel-2-fonds. Zie daartoe eerdere berichtgeving op deze site.