verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
28 juni 2019 nederlandse-spoorwegen

NS en smartengelden

Onduidelijkheden rond NS-uitkeringen
Naar aanleiding van de vele vragen welke bij het VBV binnenkomen is er contact met de commissie Cohen. Alle vragen worden naar deze commissie doorgeleid om volledige helderheid te verkrijgen en om misverstanden en verwarring te voorkomen als het definitieve uitkeringsreglement wordt gepubliceerd.

Publicatie van dit uitkeringsreglement wordt ergens begin augustus van dit jaar verwacht waarbij tevens wordt aangegeven hoe aanvragen kunnen worden ingediend.
Men streeft daarbij naar digitaal aanvragen via de website van organisatie die dit afhandelt. U kunt uiteraard publicaties hierover volgen via deze website.

Als bijlage is het integrale rapport geplaatst zoals de “Advies Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS” dit heeft opgesteld.
Klik op de tekst naast het icoontje om dit document te openen