verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
4 juli 2013 getto-uitkeringen

Problemen rond aanvragen gettofonds

Gettopensioen geaccepteerd,
Gettofonds mogelijk op losse schroeven

In de afgelopen periode werd diverse malen op deze website gepubliceerd over gettofonds en gettopensioen. De laatste publicatie betrof de Deutsche Renteversicherung (DRV) en de officiële erkenning dat Amsterdam in de jaren 1941-1943 als (open) getto moest worden bestempeld. De DRV keert een pensioen uit dat enigszins is te vergelijken met de Nederlandse AOW.
 
Het VBV-bestuur trok daaruit de logische conclusie dat als de DRV, als officiële Duitse instantie, de gettostatus van Amsterdam erkent, dit dan ook automatisch zou moeten gelden voor andere Duitse instanties zoals de BADV. Dit Duitse orgaan beheert het gettofonds en handelt de aanvragen af.
Het VBV-bstuur heeft de berichten van de zijde van zijn Duitse advocaat als leidraad genomen voor verdere publicatie.

Bij het VBV kwamen tot enige dagen geleden alleen afwijzingen voor het gettofonds binnen wegens te jonge leeftijd. De laatste berichten echter schijnen nu toch ook –geheel tegen de verwachtingen- afwijzingen te betreffen wegens ontkenning van de gettostatus van Amsterdam door de BADV.
Het laatste woord hierover is uiteraard nog niet gezegd of geschreven maar het wordt zeer betreurd als aanvragers door berichten via deze website al zeker meenden te zijn van een uitkering uit het gettofonds.
Samen met de advocaat in Duitsland worden stappen en acties ondernomen om het standpunt van de BADV gelijkluidend te krijgen aan dat van de DRV zodat ook de BADV accepteert dat Amsterdam gedurende de periode september 1941 tot september 1943 als ‘getto’ of beter gedefinieerd als ‘open getto’ moet worden gezien.

Voor hen die een afwijzing op basis van de status van Amsterdam hebben ontvangen publiceren wij zo spoedig mogelijk een modelbrief die u kunt gebruiken om u er van te verzekeren dat de BADV in ieder geval een actieve lijst bijhoudt van aanvragers/rechthebbenden.