verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
8 augustus 2022 nieuws verzekeringen

Lijst van niet uitbetaalde levensverzekeringen

Niet uitbetaalde levensverzekeringen nogmaals onder de aandacht

Alhoewel het aannemelijk is dat de lijst met ruim 2.500 niet uitbetaalde kapitaalverzekeringen aan een ieder bekend is, publiceren wij toch nog eens informatie hierover. Tot eind 2024 kan nog een aanvraag worden ingediend als een van uw familieleden vóór de Shoah een levensverzekering had afgesloten die nooit werd uitgekeerd omdat rechthebbenden zich niet hadden gemeld of (nog) niet waren gevonden.
Deze (niet volledige) namenlijst met informatie over aanvragen en afhandeling vindt u door te klikken op de link: https://stichting-sjoa.nl/polissen/

Neem de moeite om deze lijst na te lopen. Mogelijk ook herkent u namen van familieleden en/of vrienden; maak anderen hierop attent.