verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
31 oktober 2018 joods-maatschappelijk-werk uitkeringen-algemeen

Aanvullende uren thuiszorg t.b.v. holocaustoverlevenden via JMW.

Extra uren thuiszorg via de Claims Conference

De Claims Conference maakt het voor overlevenden van de Holocaust mogelijk om in aanmerking te komen voor extra uren thuiszorg. JMW verzorgt namens de Claims Conference de indicaties hiervoor. In Amsterdam werken wij nu voor de uitvoering van de extra uren thuiszorg samen met andere zorgaanbieders. Graag willen wij deze werkwijze uitbreiden naar cliënten in heel Nederland.

Deze uitbreiding is nieuw voor JMW. We willen dit zorgvuldig doen. Daarom voeren we het project stapsgewijs uit; als eerste in de regio’s Den Haag en Rotterdam.

Wanneer komt u in hiervoor aanmerking?

1. U woont zelfstandig thuis

2. U bent bekend bij de Claims Conference (Artikel-2, Child Survivor Fund of Hardship Fund)

3. U heeft een indicatie voor zorg (bijvoorbeeld een Wmo-indicatie voor huishouding, of een Huishoudelijk Hulp Toelage vanuit de Wuv/Wubo of een indicatie voor Persoonlijke Zorg)

Hoe kunt u zich aanmelden?

Wanneer u denkt hiervoor in aanmerking te komen, kunt u contact met ons opnemen. We maken dan een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek bespreken we hoe het op dit moment met u gaat. Wat gaat goed, en op welk gebied heeft u behoefte aan extra zorg of ondersteuning. We bepalen hoeveel extra uren thuiszorg mogelijk zijn en zoeken daar een passende zorgverlener bij. 

De zorg is nog niet direct gewaarborgd. We zullen contact moeten leggen met thuiszorgaanbieders in uw omgeving om te onderzoeken of zij in staat en bereid zijn om deze zorg te bieden tegen het tarief dat de Claims Conference biedt. Ondertussen zijn wij ook in gesprek met landelijke aanbieders van thuiszorg. Op deze manier hopen wij eraan bij te dragen dat u deze extra uren thuiszorg ook daadwerkelijk krijgt.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Lianne Scholten of Charles Vree; via 088 – 165 22 00. Of u kunt een email sturen naar l.scholten@joodswelzijn.nl of c.vree@joodswelzijn.nl.