verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
12 juni 2018 nieuws

Informatie in het kader van de privacy wetgeving

Bericht inzake ‘Privacy wetgeving’

Vanaf 25 mei geldt de Algemene Verordening Persoonsgegevens, een regeling van de EU voor alle lidstaten en ingezetenen/inwoners van de EU.
U krijgt deze mail omdat u een belangstellende en/of donateur bent van de Stichting Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers en omdat uw e-mailadres bij ons bekend is. U heeft destijds aangegeven dat u interesse heeft in onze activiteiten, nieuws en up-dates m.b.t. oorlogsgetroffenen en hun nazaten.

Ter informatie:
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen en uitsluitend voor het versturen van onze nieuwsberichten. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
Indien u dit wenst kan te allen tijde uw e-mailadres uit het bestand worden verwijderd. Stuur dan a.u.b. een mailbericht naar info@vbvinfo.nl
Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet namens het bestuur van Stichting Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers,

Redactie www.vbvinfo.nl