verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
20 juni 2012 getto-uitkeringen

Bericht over aanvragen 'Gettofonds'

Hedenochtend werd vanuit het VBV-bestuur weer contact opgenomen met het Bundesamt für Zentrale Dienste und Offene Vermögensfragen afdeling ‘Getto Arbeit’. Medegedeeld werd dat de aanvragen daterend vanaf eind 2011 helaas nog niet in behandeling konden worden genomen. Wel wordt er naar gestreefd om eind 2012 alles rond te hebben.Het VBV plaatst daar echter wel enige vraagtekens bij; het wordt nu immers vakantie en dat betekent dus ook minder mensen die hieraan kunnen werken.

Wel probeert men om de ouderen het eerst af te handelen. Voor Flory Neter die namens het VBV met een van de medewerkers sprak, bleef het echter onduidelijk waar nu de grens wordt gelegd tussen de ouderen en de iets minder ouderen. De doelgroep bestaat immers uit holocaust overlevenden waarvan alleen de jongste leden nog net niet de zeventig zijn gepasseerd.

Mocht u zelf nog relevante aanvullende informatie hebben dan kunt u direct bellen met het Bundes Amt. Telefoon: 0049301870300.
Let wel: vragen naar het tijdstip van afhandeling heeft geen enkele zin.