verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
18 oktober 2011 nieuws

Directeur Beth Shalom vertrekt

Directeur Beth Shalom vertrekt

Vandaag werd via een persbericht medegedeeld dat Michaël Bloemendal vertrekt als bestuurder bij Beth Shalom. Dat vertrek blijkt echter te zijn vastgesteld op
1 mei 2012.

Het bericht vermeldt verder dat interim-bestuurder Jeroen Collette per direct is benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Beth Shalom. Hij heeft daarmee tevens vanaf heden de totale eindverantwoordelijkheid voor de organisatie.
Het is vooralsnog niet duidelijk hoe de heer Collette als ‘interim’, ook voorzitter van de Raad van Bestuur kan zijn. Dit krijgen wij graag nog verduidelijkt.

Verder wordt in het persbericht vermeld dat gedurende de resterende periode van ruim zes maanden, Bloemendal verantwoordelijk zal zijn voor het opleidingsplan voor medewerkers inzake de joodse identiteit. Ook gaat hij de voor de joodse identiteit relevante zaken vastleggen en overdragen; bovendien krijgt hij een adviestaak voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

Alhoewel Collette vanaf heden dus de eindverantwoor-delijke is, blijft het onduidelijk in hoeverre Bloemendal met zijn resterende functies nog kans heeft om op bestuurlijk vlak te interfereren. Met het aftreden van Bloemendal en met het aantreden van Collette als opperhoofd lijkt de directe noodzaak om de hulp van de rechter in te roepen, voorlopig te zijn verdwenen.
Wij blijven uiteraard de zaak scherp en kritisch monitoren want het VBV-bestuur verlangt dat Beth Shalom weer zal gaan behoren tot de beste bejaarden- en verzorgings-tehuizen in Nederland. Het VBV neemt daarom als belangenbehartiger voor een kwetsbare groep ouderen, met liefde het voortouw temeer daar andere organisaties en instellingen binnen eigen gelederen het af laten weten.

Natuurlijk staat het bestuur open voor constructieve gesprekken met de Raad van Toezicht en/of de heer Collette. Het is immers beter om direct te communiceren dan via de inspectie volksgezondheid of via advocaten.