verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
20 april 2010 artikel-2-uitkeringen claims-conference notulen-verslagen

Verslag Claims Conferentie Frankfurt

Na ons bezoek aan de Claims Conference in New York, waarover u elders op de site kunt lezen, brachten Wil Groen en Flory Neter op 14 december jl een bezoek aan Frankfurt.
De directe aanleiding was de verklaring die het NIOD heeft afgegeven om de bewijslast te vereenvoudigen. In New York hadden wij al aangegeven dat bewijs voor onderduik zoveel jaar na dato vaak heel moeilijk is te leveren. En dat de kunst van het onderduiken juist is dat je geen sporen na laat. In Nederland waren er ( enkele uitzonderingen daargelaten) slechts 2 mogelijkheden. Onderduik of deportatie.
Ofschoon deze stelling en de verklaring van het NIOD de insteek van de bijeenkomst in Frakfurt was is er uiteraard een aantal andere zaken uitvoerig aan de orde geweest. Wij hebben gesproken met Georg Heuberger, Conrad Matschke, Christine Reeh en Monica Beyerle. Allen deel uitmakend van het dagelijks onderhandelingsteam.
Een keer per jaar vinden er op hoog niveau onderhandelingen plaats maar op lager niveau zijn de onderhandelingen continue.

Afhandeling,
Aan ons wordt regelmatig gevraagd waarom de Nederlandse zaken worden afgehandeld in New York.
De Claims Conference heeft een interne een taakverdeling. Die taakverdeling houdt in dat heel West Europa wordt behandeld in Frankfurt met uitzondering van Nederland.
Wij vinden dat niet handig om verschillende redenen. De belangrijkste is wel dat het veel eenvoudiger is om met een map casussen naar Frankfurt te reizen dan naar New York.