verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
6 december 2018 nederlandse-spoorwegen

NS-vergoedingen voorlopig nog niet op de rails.

Vergoeding van de ‘NS’

Dat over de hoogte van de te betalen bedragen druk wordt gefilosofeerd en dat men behoefte heeft aan informatie wordt duidelijk getuige de talrijke mailtjes die het VBV wij dagelijks ontvangen. Vooralsnog weten wij net zo veel en net zo weinig als u.
Wat het uiteindelijke bedrag is dat de NS zal gaan uitbetalen en welke criteria zullen worden aangelegd is tot op heden onuitgewerkt.

De hoogte van het te verdelen bedrag is een belangrijk uitgangspunt alvorens überhaupt over een verdeelmodel te filosoferen. Onze diepe wens is dat alle partijen er van uit zullen gaan dat de moeilijkheden zoals die er waren tijdens het tot stand komen van de verdeling van de Marorgelden absoluut moeten worden voorkomen. Op onze website is nog van alles te lezen als u naar Magazine gaat uit de jaren 1999-2000-2001. Wij staan nog steeds achter ons standpunt van weleer.

Voor wie is dit bedoeld?
Dat zij die zelf in de kampen hebben gezeten en zelf het treintransport hebben moeten voelen, vooraan in de lijn staan spreekt voor zich. Dat geldt evenzeer voor de wezen van wie ouders, broertjes en zusjes zijn vergast en die daarvan in hun jeugd de directe gevolgen ondervonden.
Maar hoe benoem je de “categorie nabestaanden”? In principe zijn alle joodse overlevenden dat. Hoe denkt men over erfgenamen? Wij willen daar als vakbond van overlevenden en hun nabestaanden graag over meedenken. Het VBV heeft daarom nu zelf contact opgenomen met de Spoorwegen.
Uit onderstaande correspondentie blijkt ook hoe summier de informatie is die wij mochten ontvangen.

Vraag:
Als voorzitter van het Verbond belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers zou ik graag een en ander m.b.t. de compensatie van de NS met u bespreken.

Antwoord:
Dank voor uw tijd zojuist aan de telefoon en excuses dat ik zo slecht bereikbaar was telefonisch.
Zoals gezegd is het nu te vroeg om iets zinnigs te zeggen over de commissie maar uw email zal zeker serieus genomen worden.

Vraag:
Aangezien onze website bol staat van verzoeken om informatie en de telefoon gelijke verschijnselen vertoont ontvang ik graag van u gegevens die ik kan communiceren. Ik heb internet afgestruind naar directe info van de NS, maar blijf met vragen zitten.
Vragen die zoal hier binnenkomen, betreffen vooral het verzoek dat het VBV participeert, hoe hoog het afgesproken bedrag is, en of er al criteria zijn.
Ik wil graag een bericht samenstellen waar wij allen achter kunnen staan.

Antwoord:
Veel dank voor het meedenken maar helaas is er momenteel echt niets meer te zeggen dan dat wat in onze berichtgeving op www.ns.nl te vinden is.
Er is dus nog geen commissie in het leven geroepen die antwoorden gaat formuleren op de vragen over bedragen, regels en tijdslijnen. We werken momenteel hard aan de vorming van de commissie.
U zult nog even geduld moeten hebben. Dit proces moet zorgvuldig worden doorlopen zonder tijd te verliezen. Mocht er nieuws zijn dan zult u dat op de NS-site kunnen terugvinden. Voor andere vragen weet u me te vinden.
Aldus het telefooncontact. 

Tenslotte
Het VBV-bestuur doet zijn uiterste best om betrokken te worden bij het tot stand komen van de criteria. Velen onder u doen hun best om te bewerkstelligen dat het VBV een van de betrokken partijen zal zijn. Vanzelfsprekend wordt u daarvan op de hoogte gehouden.
En dankbaar zijn wij natuurlijk wel voor de solidariteit van u allen en voor de goede intenties van de NS.