verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
28 augustus 2019 nederlandse-spoorwegen

Aanvullende informatie over aanvraag tegemoetkoming Nederlandse Spoorwegen

Informatie over aanvragen NS-tegemoetkoming

Wegens vele vragen in het bijzonder vanuit het buitenland werd contact opgenomen met de helpdesk van de Nederlandse Spoorwegen. In het bijzonder vragen over welk document moet worden ingezonden voor het aanvragen van een NS-tegemoetkoming voor en door een kind van een belanghebbende. 
Het moet een officieel document zijn waaruit de kind-ouder-relatie blijkt. Zo’n document is alleen eenvoudig te verkrijgen bij de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente waar men is ingeschreven. Voor personen die in het buitenland wonen wordt volgens de NS-helpdesk ook een kopie van een van de volgende officiële documenten geaccepteerd:

  • een kopie van immigratiepapieren

  • of een kopie van het trouwboekje,

  • of een kopie van de geboorteakte

  • of een kopie van elk ander officieel papier waarin

wordt aangegeven dat de aanvrager kind is van de belanghebbende.

Voorts is ons gebleken dat wanneer geen van deze documenten voorhanden is, mogelijk ook hulp kan worden geboden door een Nederlandse ambassade of Nederlands Consulaat. Deze vertegenwoordigingen van Nederland verstrekken of vernieuwen immers ook Nederlandse paspoorten.  

Helpdesk NS en JMW
Voor alle vragen kunt u uiteraard ook een van de helpdesken zelf benaderen via telefoonnummer:

  • NS helpdesk: +31 (0) 88 7926250
  • JMW helpdesk: +31 (0) 88 7926250