verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
28 juli 2014

VBV reageert op demonstraties en antisemitisme

Antisemitisme tijdens demonstraties,
een reactie van het VBV
 

Antisemitisme zoals tijdens demonstraties in Den Haag op 13 juli 2014 is en blijft choquerend. Velen voelen zich hierdoor onveilig in eigen land en ervaren dit als buitengewoon bedreigend. Men voelt zich bovendien door de (lokale) overheid in de steek gelaten.

De gerechtelijke uitspraak van vrijdag 25 juli j.l. inzake het verbale voetbalgeweld liet niets aan duidelijkheid te wensen over. Haat zaaiende, grof beledigende, opruiende en discriminerende leuzen zijn zonder meer verboden.
“Dood aan de Joden” en meegevoerde Isisvlaggen liggen in een en dezelfde lijn. Waarom een woordvoerder van de Haagse politie van mening is dat “dood aan de Joden” wel mag, moet maar eens worden uitgelegd door de heer Van Aartsen, burgemeester van Den Haag, tevens hoofd van dat politiecorps.
Het VBV is op meerdere fronten bezig om de overheid te houden aan artikel 1:7 van de grondwet. Daarin staat: “De overheid is verplicht om discriminatie te voorkomen en iedere burger die veiligheid te bieden waar hij/zij volgens de wet recht op heeft”.

Hieronder een brief aan de burgemeester van Den Haag d.d. 15 juli, waarop tot op heden nog geen antwoord werd ontvangen:
“Wij, het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers, zijn uiterst verontrust daar het stadsbestuur van Den Haag niet heeft weten te voorkomen dat er op 13 juli jl. met hakenkruizen en discrimineerden leuzen kon worden gedemonstreerd. De gebezigde leuzen zijn uitermate kwetsend, beangstigend, kwalijk en zeer bedreigend.

Wij betreuren het dat hierdoor de schijn is gewekt dat iedere vorm van regie op voorhand heeft ontbroken. Het bevel van de politie om hakenkruisen te verwijderen, kwam dan ook te laat. Het leed was al geschied. 

Er is toestemming verleend om te demonstreren aan een organisatie waarbij was te voorzien dat er door een bepaalde categorie misbruik zou worden gemaakt. Wij stellen dus niet dat er niet gedemonstreerd had mogen worden.

Het kan niet en mag niet zo zijn dat in onze rechtstaat de ene bevolkingsgroep demonstratierecht krijgt waardoor een andere bevolkingsgroep wordt bedreigd.

Het voorval heeft sterk de schijn gewekt dat het de politie aan duidelijke instructies ontbrak. Men kon slechts ingrijpen na het tonen van vlaggen met nazisymbolen.
Onze leden behoren tot de groep mensen die de gevolgen, gesymboliseerd door hakenkruisen en/of nazisymbolen, aan den lijve hebben ondervonden. Zij werden als Nederlanders vervolgd. Die geschiedenis is u ongetwijfeld bekend. Door deze ontoelaatbare gebeurtenis voelen ook onze leden zich niet meer beschermd door de overheid. Wij allen wonen in een rechtstaat waarin de (lokale) overheid de grondwettelijke taak heeft om haar burgers te beschermen.
Wij zouden graag een ontmoeting gerealiseerd zien.
Het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers telt thans ongeveer 700 leden en kent vele sympathisanten. De website www.vbvinfo.nl wordt wereldwijd gelezen door Nederlanders en ex-Nederlanders.”

Op 26 juli j.l. werd ook een mailbericht gezonden aan leden van de Tweede Kamer waarin onder meer wordt gemeld:
Gisteren in opperste verbazing naar het  journaal gekeken. Vandaag gebeld door een aantal leden van het VBV die zich onmachtig en bedreigd voelen. De demonstratie van ISIS in Den Haag heeft haar doel en opzet niet gemist. Het is te schandelijk voor woorden! De aller stompzinnigste was echter de woordvoerder van de Gemeente Den Haag die meende dat een leus als “dood aan de Joden“ was toegestaan gezien in het licht van de crisis in Gaza.”
Verder wijst Flory Neter er op dat: “de Joden van Nederland geen enkele verantwoordelijkheid dragen bij de crisis in het Midden-Oosten. De stelling van de woordvoerder zet Nederlandse Joden weg als buitenlanders.”
Gevraagd wordt in dit mailbericht om “aan de verantwoordelijke bestuurders duidelijk te maken dat ook de joodse Nederlanders recht hebben op bescherming van de overheid.
En: “Als deze bescherming ondergeschikt wordt gemaakt aan het recht om te demonstreren door haatzaaiers wier enige doel is de ontwrichting van onze samenleving, is het heel erg gesteld met onze democratie. Er wordt niet gedemonstreerd voor vrede in het Midden-Oosten maar vernietiging van Israël en dood aan de Joden.”
Een beroep wordt gedaan op de Kamerleden om tot een verbod te komen van dit soort demonstraties. “De demonstratie geeft aan dat deze mensen hun strijd gewoon in Den Haag kunnen opstarten. Het is beangstigender dan ik zo kan verwoorden.

ISIS – geïnspireerd door al-Qaeda – is een organisatie die mensenrechten met voeten treedt en heeft in juni 2014 de shari’ah afgekondigd voor Syrië en Iraq. Deze organisatie verdient dan ook geen plaats in een democratische rechtsstaat.

Het is niet toegestaan om als jihadist te gaan vechten maar een demonstratie als in Den Haag laat toe dat deze mensen hun strijd in Den Haag opstarten. Het begin is er. Nu de rest nog.

Het VBV doet een ernstig beroep op alle bestuurders om dit soort demonstraties in de toekomst te verbieden.

Hoe het anders kan, hebben onze Oosterburen onder aanvoering van Bondspresident Joachim Gauck laten zien! Zie onderstaande link

http://www.bild.de/politik/inland/antisemitismus/nie-wieder-judenhass-36968206.bild.html