verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
22 mei 2014 artikel-2-uitkeringen belastingen

Afwijzing Ministerie Financien inzake premieheffing Artikel 2

Bericht van het Ministerie van Financiën
Zeer recent kreeg het VBV-bestuur een zeer teleurstellende reactie van het Ministerie van Financiën. Mr. Cazander schrijft in deze brief namens de staatssecretaris. Met redenen omkleed wordt aangegeven waarom niet kan worden ingegaan op het verzoek van het VBV om premieheffing op een Artikel-2-uitkering vanuit Duitsland te voorkomen.
In hoeverre de argumentatie van MinFin mogelijk nog is aan te vechten, laat het VBV graag over aan specialisten op dit gebied.

De inhoud van de brief vindt u in onderstaande pdf.