verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
18 augustus 2011 geen-categorie

Beth Shalom stelt externe manager aan

Dagblad ‘Het Parool’ van maandag 15 augustus vermeldt dat een externe manager is benoemd voor Beth Shalom. Volgens dit bericht gaat deze interim-manager proberen orde op zaken te stellen. Verder meldt dit bericht dat de huidige directeur samen met de deze ‘tijdelijke, van Boer en Croon ingehuurde kracht’ van een reorganisatie wil uitvoeren.

De oorzaak  van het probleem, kan, neen mag hier nooit de oplossing zijn. Deze boodschap houdt in dat een directeur die al zo lang, zo veel steken heeft laten vallen gewoon moet worden vervangen zodat deze op generlei wijze meer een stoorzender kan zijn voor het nieuwe management.

Hoe staat het er nu voor?
Niemand weet hoe de opdracht aan de externe manager, is geformuleerd.
Niemand weet hoe de taakomschrijving is.
Niemand weet aan wie de externe manager gaat rapporteren.
Niemand weet voor hoeveel uur de externe manager is ingehuurd.
Niemand weet wie eindverantwoordelijk is.
Niemand weet hoe dit bekostigd gaat worden.
Met name dat laatste is belangrijk; immers, één van de belangrijkste excuses die werd gebruikt, was nu juist het gebrek aan financiële middelen!

Volgende stappen
Na het eerste vernietigende rapport in 2010 was eerder  al een nieuwe adjunct aangesteld. Deze kreeg zo veel tegenwerking van de huidige directeur dat de achterstand niet maar de adjunct zelf wèl  kon worden weggewerkt en wel binnen een half jaar.
Wij zijn van mening dat gezien het voorafgaande de huidige directeur op generlei wijze bij de herstructurering betrokken kan en mag zijn. Wij hebben onze mening niet onder stoelen en banken gestoken en hebben dus ook de Raad van Advies aangeschreven. Omdat er door de Raad van Advies niet wordt gereageerd, restte ons niets anders dan een advocaat in de arm te nemen.
Dat heeft geresulteerd in een schrijven aan de Raad van Advies; de inhoud van deze brief vindt u in de bijlage.
De brief spreekt voor zich.

Wordt vervolgd.