verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
14 oktober 2010 geschiedenis

Erfgoed van de Oorlog

Tussen 2007 en 2010 hebben 221 projecten subsidie ontvangen in het kader van het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie stelde in totaal ruim 23 miljoen euro beschikbaar voor het behoud en het toegankelijk maken van het belangrijkste erfgoedmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog. 

Omgang met verleden,

Erfgoed van de Oorlog  richtte zich op  organisaties die erfgoedmaterialen beheren die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog in Nederland, voormalig Nederlands-Indië, Suriname en de Antillen. Het behoud van waardevol erfgoedmateriaal uit en over de Tweede Wereldoorlog is van belang om  ook in de toekomst een actieve omgang met dit verleden mogelijk te maken.
Met de verstrekte subsidies zijn onder meer archieven gedigitaliseerd,  persoonlijke verhalen van ooggetuigen vastgelegd en veel historische bronnen digitaal toegankelijk gemaakt voor het brede publiek. Naast aandacht voor landelijk bekende thema’s, is ook aandacht besteed aan regionale en lokale gebeurtenissen, evenals aan tot dusverre onderbelicht gebleven onderwerpen.

Nationale WOII collecties,

Het programma Erfgoed van de Oorlog heeft, samen met een aantal grotere erfgoedbeherende instellingen, een fors aantal ‘nationale WOII-collecties’ ontwikkeld die voor iedereen op het internet toegankelijk zijn. Er zijn websites waarmee gericht gezocht kan worden naar digitale scans van oorlogsmateriaal dat bij Nederlandse erfgoedbeherende instellingen is ondergebracht. De nationale WOII-collecties die op die manier zijn opgebouwd, ontsluiten fotomateriaal, dagboeken, kamptekeningen, affiches, pamfletten, illegale publicaties, oorlogskranten, verzetsliteratuur, oral history, oorlogsmonumenten en film- en geluidsmateriaal. In deze categorie horen ook twee websites die niet naar materiaalsoort, maar thematisch zijn ingericht; Het Indisch erfgoedportaal en het Altantikwallplatform. Ook zijn er websites die als zoekresultaat de  plek laten zien waar erfgoedmateriaal zich fysiek bevindt. Dergelijke ‘webgidsen’ zijn onder meer gemaakt voor oorlogsarchieven en museale WOII-collecties. De nationale WOII-collecties vormen gezamenlijk een structuur die voor burgers, onderzoekers, journalisten en andere geïnteresseerden de nalatenschap van de Tweede Wereldoorlog binnen handbereik brengt.

Zoek op www.tweedewereldoorlog.nl

Dan zijn alle onderstaande afzonderlijk genoemde sites oproepbaar. Natuurlijk kunt ook direct naar de onderstaande sites gaan.

www.getuigenverhalen.nl 
Nationale collectie Getuigen Verhalen (oral history). 

www.geheugenvannederland.nl 
Nationale collectie Tekst (dagboeken, verzetsliteratuur en propagandadrukwerk)

www.oorloginblik.nl
Nationale collectie audiovisueel materiaal.

www.hetgeheugenvannederland.nl
Dagboeken, verzetsliteratuur en propagandadrukwerk.

kranten.kb.nl
Nationale collectie oorlogskranten.

www.indieinoorlog.nl
Indisch erfgoed.

www.kamparchieven.nl
Nationale webgids Kampen in Nederland.

www.musip.nl
Museale collecties.

atlantikwallplatform.eu/
Thema portal Antlantikwal.

www.oorlogindewest.nl
Surinaams-Antiliaans erfgoed.

www.indischekamparchieven.nl
Kampen in voormalig Nederlands-Indië.

www.oorlogsgetroffenen.nl
Oorlogsgetroffenen. 

www.archievenwo2.nl
Archieven.

www.4en5mei.nl
Oorlogsmonumenten.

www.beeldbankwo2.nl
Foto’s, kamptekeningen en affiches.

easy.dans.knaw.nl/
Getuigenverhalen.