verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
8 oktober 2012 getto-uitkeringen

Afwijzingen gettofonds en -pensioen

In het kader van de aanvragen voor Gettofonds en Gettopensioen ziet het er naar uit dat velen zullen worden afgewezen. De Duitse overheid is met deze projecten gestart, helaas zonder een vast omlijnd idee te hebben over de bijzondere en afwijkende situatie van Amsterdam gedurende de oorlogsjaren.
In 2004 heeft het VBV in het kader van de uitkeringen Slavenarbeidgelden al geprocedeerd over het begrip ‘Amsterdams getto’. Velen onder u zullen zich dit lange traject nog herinneren. De Duitse rechter verklaarde de eis van het VBV toen niet ontvankelijk.
Echter, nu de Duitse overheid zelf met het criterium ‘Open Getto’ is gekomen, achten wij het volstrekt onredelijk om mensen af te wijzen die in de zogenoemde concentratiegebieden in Amsterdam hebben gewoond.

Stippenkaart
Er bestaat een kaart van Amsterdam uit 1942 waarop duidelijk staat aangegeven waar in die periode joden woonden. Die kaart staat hier bij afgedrukt (klik hier voor een groter formaat) en wordt ook wel de ‘Stippenkaart’ genoemd. Deze kaart is -zo ver het VBV heeft kunnen nagaan- het enige historische document dat duidelijkheid verschaft.

Het verzoek
Wij verzoeken u om zich te melden bij het VBV als u bent afgewezen op grond van het feit dat men van mening is dat u tussen 1941 en 1943 wel in Amsterdam woonde maar niet in het Getto.
Het VBV overweegt nog welke stappen kunnen worden genomen.
U hoort dat uiteraard spoedig.