verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
2 oktober 2018 belastingen uitkeringen-algemeen

Ministerie Financiën: Uitkeringen welke fiscaal vrij zijn vanaf 01-01-2016

Publicatie in samenwerking met Ministerie  Financiën

Vrijdag 8 september was het VBV-bestuur uitgenodigd voor een overleg op het Ministerie van Financiën in Den Haag. Ambtelijk Financiën en VWS  ontvingen de afvaardiging van het VBV-bestuur en mr. Ronald Vecht. Onderwerp was de reeds op 18 mei van dit jaar verzonden kamerbrief van Staatssecretaris Menno Snel en Staatssecretaris Paul Blokhuis waarin is aangegeven dat de getto-uitkeringen en de uitkeringen op grond van het ‘Bundesentschädigungsgesetz’ met terugwerkende kracht vanaf 2016 fiscaal worden vrijgesteld voor de ontvangers van de uitkering.

Tijdens het buitengewoon plezierige overleg werd uitgelegd dat de regelgeving in concept klaar is, maar dat er nog wel een traject is te gaan om het besluit uit te voeren. Vanaf het moment van inwerkingtreding kan worden verzocht om betaalde belasting te verrekenen of terug te betalen en -indien van toepassing- ook herberekening van premieheffingen met herziening van de daarvan afhankelijke toeslagen. Om hierbij behulpzaam te zijn is de Belastingdienst voornemens om de betrokkenen persoonlijk te benaderen. In het voorjaar van 2019 ontvangen deze mensen daarvoor een brief van de Belastingdienst. Zodra deze brief van de Belastingdienst gereed is, wordt deze ook aan het VBV toegezonden. Publicatie daarvan vindt u onder meer ook op deze website. Voorts werd verzocht de brief van de Belastingdienst af te wachten. Bij volgende aangiften dienen de bovengenoemde uitkeringen niet meer te worden opgegeven en dus geheel buiten beschouwing te blijven.

In het kort:
De hieronder genoemde uitkeringen zijn met terugwerkende kracht vanaf 2016 fiscaal vrijgesteld voor de ontvangers van de uitkering en behoeven niet meer in de aangifte te worden vermeld:

  • Uitkeringen op grond van de ‘Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto‘ (getto-uitkeringen) en
  • Uitkeringen op grond van het ‘Bundesentschädigungsgesetz’ (BEG-uitkeringen)

Indien u een van deze uitkeringen ontvangt, wordt geadviseerd om de brief van de Belastingdienst af te wachten voordat u om teruggave of verrekening verzoekt bij de Belastingdienst.