verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
15 september 2012 column nieuws

Van de voorzitter

Het leven na de vakantie
Zo, de vakantie is voorbij.
Wij hebben het heerlijk gehad. Weg met de caravan betekent weg van alles. Maar helemaal los van het VBV kom je nooit. Zelfs niet op vakantie. Telefoon en I-Pad zijn altijd mee. Die twee zijn de lifeline naar de reële wereld.
Thuis is het prachtig. De paarden van boer Vis zijn in vol ornaat te zien vanaf ons achterterras.
Een prachtige setting om weer gewoon terug te zijn in werkzaamheden die horen bij de taken van de voorzitter van het VBV.
De poezen zijn weer in hun gewone doen. De dames genieten weer van ons voltallig gezin.
Onze werkzaamheden gingen tijdens de vakantie gewoon door.
Weliswaar vanuit de caravan, vanaf een terrasje of zwembad.
De telefoontjes bleven komen en correspondentie per mail was talrijk.

Dit jaar verandert een en ander in de uitvoering van de taken.
De redactie van de gedrukte vorm van de INFO zal worden uitgevoerd door de twee nieuwe bestuursleden Henri Neeter (geen familie) en Jeta Leda.
De website wordt als altijd door Eddy Neter en Berthil van Beek gedaan. Daaraan verandert niets.

Poging bezoek Gettofonds in Bonn
Ik denk dan aan de poging die wij hebben ondernomen om op de terugweg van de vakantie in Bonn een bezoek af te leggen aan de organisatie die zich bezighoudt met de uitvoering van het Gettofonds.
Dagenlang is er over en weer gebeld.
Het standpunt van de BADVwas dat men geen afspraken maakt met mensen. Ook niet als die mensen vertegenwoordigers zijn van de grootste belangenvereniging van o.a. holocaust overlevenden.
Ik heb de verantwoordelijken gewezen op onze website, heb ze uitgelegd wie we zijn en wat we doen en dat ik enige vragen had omtrent hun definitie van de status van Amsterdam gedurende de tijd van de bezetting.
Het resultaat was dat ik naar Berlijn kon komen om daar met de bovenbaas en de uitvoerders van het kantoor Bonn te spreken.
Jammer genoeg zat Berlijn er voor mij niet in. Dat was 700km heen en 700 km terug omrijden voor een informatief gesprek.
Andere verplichtingen maakten dat onmogelijk
Ik heb afgesproken om wanneer er sprake zou zijn van afwijzingen wij zouden terugkomen op het aanbod van Berlijn.

Claim Conference
Met de Claims Conference hebben wij een afspraak om over de lopende zaken van gedachten te wisselen. Er zijn op dit moment in de categorie kinderen uit gemengde huwelijken teveel afwijzingen.
Wij zijn van mening dat, als in historisch perspectief bezien het meer dan aannemelijk is dat de ouders uit voorzorg of angst hun kinderen lieten onderduiken, dit moet worden gezien als onderduik in meest letterlijke zin van de criteria van de Claims Conference. De Claims Conference neemt jammer genoeg te vaak de visie van de PUR/SVB over inzake de afwijzing van deze categorie. Voor verificatie van de aanvraag stelt de Claims Conference zich vrijwel altijd in verbinding met de PUR/SVB.
Als de betrokkene door de PUR/SVB is afgewezen als kind uit een gemengd huwelijk, omdat er als stelling wordt gehanteerd dat men in deze categorie geen vervolging had te vrezen, wordt men niet zelden ook door de Claims Conference afgewezen. Dat de vervolging van deze categorie inderdaad niet tot grote hoogte is gekomen, betekent niet dat er in die categorie wel degelijk sprake is geweest van onderduik, vervolging en deportatie.
Ook in deze groep las men veelal het Joodse Weekblad van de Joodsche Raad waarin alle verordeningen dwingend werden weer gegeven. Die verordeningen betroffen vaak ook de gemengd gehuwden en hun kinderen.
In Nederland waren de gemengd-gehuwde joden er slecht aan toe. Ze werden vervolgd, gesteriliseerd en gedeporteerd, totdat vanuit Berlijn het consigne kwam dat men hier niet op de zaken moest vooruitlopen. Alhoewel geen opwekkende literatuur raad ik u aan de dissertatie van Coen Stuhldreher te lezen.
Ongeveer 200 gemengd gehuwden zijn opgepakt met een enkele reis ‘Vernietigingskamp’
Wij gaan er van uit dat de Claims Conference terugkeert op haar standpunt door de verklaring van de PUR/SVB hieromtrent niet als zaligmakend te beschouwen, maar het historisch perspectief zal laten zegevieren.

Joods Maatschappelijk werk
Het bestuur van het VBV heeft voor de vakantie een gesprek gehad met de nieuwe voorzitter van JMW, Jaap Fransman. Een gesprek dat op zich inspirerend was en zeker een basis geeft voor een beter contact.
Uiteraard is de controverse tussen het VBV en JMW ter sprake geweest.
De beide standpunten en de verschillen hebben wij de revue laten passeren.
Aan het standpunt van JMW is niets gewijzigd. Aan de verstandhouding wel. Dat op zich is al een winstpunt.
Op dit moment is de directeur van JMW, Hans Vuijsje, ziek. Het is nog niet duidelijk hoe lang zijn herstel zal duren. De Raad van Toezicht heeft in overleg met hem besloten om mevrouw Herma Kok-Carstens tijdelijk als algemeen directeur-bestuurder te benoemen. Beterschap gewenst.

Extern overleg
Er waren in de afgelopen periode gesprekken met
• het 4 en 5 mei Comité,
• de voorzitter van het COVVS
• Tweede Kamer inzake de fiscus en artikel 2
• Beth Shalom
• Mr. Abeln over de wezen en JMW
• Stolpersteine
• Gemeente Archief van Amsterdam
• Niod
• Audit Union inzake geprivatiseerde kibboetsiem.
Het laatste punt lijkt misschien een onbegrijpelijk punt, maar wij hebben leden in geprivatiseerde kibboetsiem. De PUR/SVB heeft moeite met dit begrip en kort derhalve o.a. ten onrechte goederen in natura terwijl die niet meer worden verstrekt door de kibboets.
Het voert te ver om op al deze punten dieper in te gaan. Ik vermeld hier wel separaat, dat de gang van zaken rond Beth Shalom onze grootste aandacht heeft.
Als de nieuwe Tweede Kamer functioneert, zullen wij onze activiteiten m.b.t de fiscale opgave van artikel 2 en de daarmee verband houdende premieheffing volksverzekeringen weer opnieuw opstarten.

Gettopensioen
Voor hen die in het kader van het Gettopensioen een aanvraag hebben ingediend, moet worden opgemerkt dat de verdere uitvoering daarvan uitermate verwarrend is. Er wordt kwistig gebruik gemaakt van een grote verscheidenheid aan formulieren. Ook krijgt de een bericht uit Berlijn terwijl de ander contact onderhoudt met Bonn. Sommigen krijgen zelfs bericht van de SVB van Zaandam. Dat hoeft op zich niets uit te maken als de terminologie en de formulieren maar gelijkluidend zijn. Dat is helaas niet het geval. Kortom, heel verwarrend. Wij helpen waar wij kunnen, maar vaak is het tasten in het duister.
Zoals te verwachten, vindt men de status van ‘Open Getto’ toch verwarrend. Wij voerden immers in 2004 in het kader van de Slavenarbeidgelden al een soortgelijke discussie. Daar kwam tot tweemaal toe de Duitse rechter aan te pas.
Vreemd is dat wel, want de Duitse overheid heeft zelf de definitie bedacht. In de afgelopen periode hebben wij de status van het open Getto van Amsterdam uitvoerig bestudeerd. Wij hebben ons gefocussed op;
 de gedwongen verhuizing naar Amsterdam
 gedwongen om te wonen in concentratiegebieden
 de dien ten gevolge verfijnde registratie Het Getto van Amsterdam was een open Getto, waar in principe geen ontkomen mogelijk was.

Ik denk dat we weer zijn bijgepraat.
Uiteraard houden wij u ook in dit nieuwe werkjaar uitvoerig op de hoogte.