verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
5 september 2014 uitkeringen-algemeen

Resultaat Berlijns overleg leidt tot uitkering aan Childsurvivors

Resultaat onderhandelingen in Berlijn: uitkering voor holocaust overlevenden

Claims Conference (CC) en organisaties die wereldwijd de overlevenden van WO-II vertegenwoordigen, organiseerden vorige week de 27ste augustus samen met het Duitse ministerie van financiën een symposium in Berlijn. Rond het hoofdthema VERLOREN JEUGD werden vele aspecten behandeld van deze verloren jeugdjaren door onder meer onderduik en concentratiekamp. De vaak zeer verstrekkende gevolgen daarvan voor deze generatie van kind-overlevenden kwamen aan de orde in bijdragen van internationaal erkende experts uit Duitsland, Nederland, Canada en Israël. Aan het eind van deze dag formuleerde ambassadeur Stuart Eizenstat zijn conclusie die tevens een aanzet moest zijn voor onderhandelingen met de Duitse overheid.

Onderhandelingsteam
Na het symposium startte de onderhandelingen met de Duitse overheid; onderhandelingen welke overigens moeizaam en met complicaties verliepen. Het onderhandelingsteam met ondersteunende leden werden gevormd door Stuart Eizenstat, Roman Kent, Colette Avital, Uri Chanoch, Ben Helfgott, Marian Tuski, Reuven Merhav, Andrew Baker, waarbij vice-president Greg Schneider zijn team van professionals leidde dat bestond uit Rudi Mahlo, Karen Heilig, Christiane Reeh an Konrad Matschke.

Onderhandelingsresultaat
Drie september kwam het bericht dat de onderhandelingen met succes waren afgerond en dat een bedrag van $250 miljoen beschikbaar zou komen voor een nieuw fonds dat door de CC zal worden beheerd. Duitsland betaalt 3/4 deel en het resterende 1/4 deel wordt door de CC opgebracht.
Uitkeringen uit dit fonds zijn bedoeld voor shoah-overlevenden die zijn geboren na 31 december 1927 en die voldoen aan een aantal criteria welke in een later stadium nog bekend zullen worden gemaakt. De oudsten uit deze groep waren jonge kinderen toen Hitler in 1933 aan de macht kwam.
De eenmalige uitkering zal naar verwachting rond €2.500 (ongeveer $3.280)  gaan bedragen.

Bondsdag
Het Duitse parlement dient echter dit onderhandelingsresultaat nog te accorderen. Zodra dit fiat is gegeven, wordt dit direct gepubliceerd.
Als er daarna meer bekend is over aanvragen en er duidelijkheid is over alle voorwaarden wordt dit uiteraard ook weer zo snel mogelijk bekend gemaakt ook op deze website.