verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
9 april 2013 getto-uitkeringen

Bewijs van in leven zijn t.b.v. Gettofonds en -pensioen

Nog steeds is er onduidelijkheid over hoe men in Duitsland over het Getto van Amsterdam zal gaan oordelen. Wel is er een aantal mensen dat inmiddels een brief van de BADV heeft ontvangen inzake het Gettopensioen en Gettofonds.
Bijgevoegd kan zijn een zo genoemde ‘Lebensbescheinigung’ oftewel een ‘Attestatie de Vita’, in het Nederlands een ‘Bewijs van in leven zijn’.
Dit formulier moet worden ingevuld door een officiële, door Duitsland erkende instantie.
Zoals daar zijn: de gemeente, uw huisarts, de bank, het ziekenhuis, het Rode Kruis of het Duitse consulaat.
Hieronder zijn de gegevens van het Duitse consulaat te Amsterdam waar inmiddels uitgebreid contact mee is geweest.
Openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 11.30 uur.
Ook kunt u bellen met mevrouw Jutta De Ron die op de hoogte is.
Adres van het Consulaat-Generaal van de Bondsrepubliek Duitsland:
Honthorststraat 36 – 38 – 1071 DG Amsterdam
Tel. 020 574 77 00 – direct: 020 574 77 18