verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
28 december 2008 nieuws uitkeringen-algemeen

Financien

Het VBV-bestuur betreurt dat het niet eerder op de hoogte was van informatie over het recht op een vergoeding aan kinderen waarvan een of beide ouders werden vermoord als gevolg van deportatie vanuit Frankrijk. De mededeling van de Franse ambassade hieromtrent heeft het VBV-bestuur nooit bereikt. Pas recent vernamen wij van deze informatie. Mocht u iemand kennen waarvoor dit geldt, breng die dan a.u.b. in kennis van dit bericht. De Franse overheid heeft op 13 juli 2000 de verantwoordelijkheid genomen voor het feit dat er joden zijn die onder het Franse gezag gevangen werden genomen en vervolgens gedeporteerd. Dit heeft geresulteerd in een financi