verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
15 mei 2012 stolpersteine

Zestien Stolpersteinen op 18 juni a.s. in de stad Hoorn

Stolpersteinen in Hoorn

Op 18 juni a.s. worden er in de stad Hoorn ‘Stolpersteinen’ geplaatst ter nagedachtenis aan de joodse inwoners die tijdens de holocaust werden gedeporteerd en vermoord. Deze steentjes worden gelegd in de bestrating direct voor het laatst bekende woonadres.

Stolperstein betekent letterlijk Struikelsteen.
Gunter Demnig is de kunstenaar die dit heeft bedacht. Hij zegt daarover:
“De mensen struikelen met hart en hoofd als ze lezen wat er op de stenen staat.”
Overal in Europa liggen Stolpersteinen. Gunter Demnig heeft al zo’n 150.000 van deze gedenksteentjes geplaatst.
Het initiatief voor de stad Hoorn werd genomen door Flory en Eddy Neter van het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers VBV). Eddy Boom van het comité ’40-’45 alsmede de gemeente Hoorn hebben zich hier direct achter geschaard. Met hun hulp en actie is dit project binnen luttele maanden geheel van de grond gekomen.
Verder verleent ook Wendy Laan, kabinetsmedewerker van de gemeente Hoorn, alle medewerking.
De burgemeester van Hoorn zal bij gelegenheid aanwezig zijn.
Op negen adressen worden zestien steentjes gelegd.

Hieronder de namen van de personen die het betreft:
1 Drieboomlaan 19. Ernst Levenbach en Max Spittel.
2 Berkhouterweg 16. Max Löwinger.
3 Italiaanse Zeedijk 46. David, Vrouwtje en Heyman David Polak.
4 Grote Oost 77: Alexander Polak.
5 Keern: Isaac Polak
6 Breed 10: Gerrit en Louisa Trompetter-Bremer.
7 Beatrixlaan 3: Cato en Louis Agsteribbe. Cato was hoogzwanger van haar zoontje Hans.
8 Gedempte Turfhaven 7b: Frisia Nora Benima.
9 Grote Noord 77: Leonardus en zijn moeder Sara Vleeschdrager.

Zijn er mensen of weet u mensen die een van de bovengenoemde personen heeft gekend of zijn er familieleden van deze personen bekend?
Zo ja, neem dan a.u.b. contact op met de redactie van deze site.

Reacties aan info@vbvinfo.nl