verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
11 februari 2021 maror nieuws

Israëlische rechter: geen fraude bij MAROR-stichtingen – Avraham Roet onterecht beschuldigd

Perikelen rond liquidatie Israëlische MAROR-stichtingen

Voorafgaand aan de opheffing van drie MAROR-gerelateerde stichtingen, waaronder Stichting Platform Israël, werd een van de bestuurders beschuldigd van malversaties. Deze stichtingen waren opgericht om het deel MAROR-gelden te beheren dat was bestemd voor Nederlanders en ex-Nederlanders in Israël met het doel om die verdeling op een ordentelijke manier uit te voeren.
Zelfs als het er alleen op lijkt dat er iets mis gaat wordt dit al te vaak direct op de man gespeeld; in dit geval werd de persoon van Avraham Roet tot ‘Kop van Jut’ gepromoveerd. Er zouden zeker gelden zijn verduisterd volgens de heren Fas en Boers. Zij waren overtuigd van hun zaak dus werd het vuurtje goed opgestookt. Een vuurtje dat uiteindelijk door de rechter definitief werd geblust want na een lang slepende procedure werd Roet dankzij het gerechtelijk oordeel definitief vrijgepleit.

Tijdens het gehele Maror-traject, inmiddels 20 jaar geleden, verschilde Flory Neter vaak diepgaand van mening met Roet omdat zij beiden een andere verdeelsleutel voor ogen hadden. Nooit echter is er ook maar één voorval geweest waaruit zij kon opmaken dat er financiële onrechtmatigheden gebeurden. Dat had overigens ook niet gekund omdat alle financiële bewegingen en transacties moesten worden verantwoord bij de Nederlandse overheid.
Om deze MAROR-stichtingen, die geen functie meer hadden, te kunnen opheffen stelde de rechtbank voor dit doel een speciale directeur aan die tot taak kreeg om als controlerend accountant alle documenten, jaarverslagen en diverse rapporten op waarde en integriteit te beoordelen. Na uitvoerig onderzoek was de conclusie dat deze stichtingen alle verplichtingen waren nagekomen, dat de cijfers klopten en dat er geen gelden waren verduisterd. Gezien de bevindingen van dit onderzoeksteam en omdat de werkzaamheden feitelijk al zeven jaar geleden waren beëindigd heeft de rechtbank besloten om toestemming te verlenen om de stichtingen op te heffen.
Als bestuurder heb je altijd de plicht om te controleren als je gevoel zegt dat er iets niet klopt. Dit geeft je echter niet het recht om op voorhand een roddelmachine in werking te zetten.
Het droeve resultaat is nu dat bovengenoemde bestuurders achtervolgd zullen worden door hun imaginaire beschuldigingen. De oorspronkelijk geslachtofferde Roet kan echter tevreden zijn nu hij door dit gerechtelijk oordeel in het gelijk gesteld.