verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
18 maart 2020 nieuws

Over de vernieuwde website en hoe COVID-19 de planning van het VBV dwarsboomt

Lieve donateurs en vrienden van het VBV,

Let op! Jaarlijkse bijeenkomst niet op 19 april maar verzet naar zondag 13 september 2020.

Voor ik begin met mijn boodschap over de gevolgen van het Coronavirus op onze Jaarlijkse bijeenkomst, wil ik u wijzen op het feestelijke feit dat de nieuwe website eindelijk -zoals u kunt zien- op een paar kinderziekten na operabel is.

Toen wij medio 2019, op aandringen van de interim-voorzitter, begonnen met een nieuwe website wisten wij niet hoeveel voeten dat in de aarde zou hebben. Na de bestuurswisseling rond de jaarwisseling -wegens grote verschillen van inzicht- bleven wij achter met weliswaar een nieuwe maar helaas disfunctionele website.

Vanaf  januari is er hard gewerkt aan een nieuwe, verbeterde uitvoering van deze website. De problemen waar wij toen op stuitten bleken fouten die mee waren getransporteerd vanuit de tussenliggende website in aanmaak naar de nieuwe website die door een ander bureau zou worden voltooid. We zijn er wel bijna, maar……..nog niet helemaal!
Dat het in de afgelopen maanden onmogelijk bleek om met u via onze website te communiceren heeft het VBV-bestuur slapeloze nachten bezorgd. Nu echter, is het hele bestuur content met deze opmaak die in onze visie lotsverbondenheid uitstraalt zonder zwaarmoedigheid. 

Virus en gevolgen
Velen hebben inmiddels onze nieuwe gedrukte Info ontvangen. Daarin staan op de voorpagina alle details vermeld over de Jaarlijkse VBV-bijeenkomst die was gepland op zondag 19 april a.s.
De plotselinge intrede van ‘Coronavirus’ heeft deze planning volledig onmogelijk gemaakt. Schrap a.u.b. deze datum van 19 april want er is besloten om deze gehele bijeenkomst te verzetten naar zondag 13 september 2020. Agenda en programma blijven ongewijzigd.
Zet a.u.b. deze nieuwe datum alvast in uw agenda.

Diegenen die zich onverhoopt zorgen maken, of in problemen komen of om raad vragen kunnen contact opnemen met JMW. Om daar meer gelegenheid voor te bieden heeft JMW haar telefonisch spreekuur verruimd van 09.30-17.00uur, van maandag t/m vrijdag. 

Het telefoonnummer is: 088-1652200 optie 2
Ook kunt u het hulpteam bereiken via email:
spreekuur@joodswelzijn.nl

Uiteraard kunt u ook ons nummer bellen.

Het VBV-bestuur hoopt oprecht dat al het leed dat Coronavirus met zich mee brengt u bespaart zal blijven en dat wij u allen op die zondag de 13de september 2020 in blakende gezondheid mogen begroeten.

Flory Neter & redactie vbvinfo.nl