verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
15 december 2013 getto-uitkeringen

Ontwikkelingen rond gettofonds en status getto Amsterdam

Ontwikkelingen BADV
Recent heeft onze jurist in Duitsland een overleg gehad met het ministerie van financiën van de Bondsrepubliek en vervolgens met het BADV (Gettofonds).

Uiteraard was het onderwerp de status van Amsterdam gedurende het Naziregime en de starre, ambtelijke wijze waarop het BADV de Rode Kruisverklaring uit 1951 interpreteert. Een van de speerpunten was natuurlijk het hoger beroep dat na het vonnis in de rechtszaak in Keulen werd ingesteld (zie eerdere berichten op deze site).

Geen hoger beroep
Het bestuur was daar geen voorstander van omdat er sinds 2004 al drie keer in dezen een rechtszaak werd verloren. Immers, rechters hebben geen andere handvatten dan het toetsen van datgene wat de wet zegt over de technische afhandeling. Over historische feiten hebben rechters geen voorschriften en kunnen daarom hierover ook geen uitspraak doen. Ook onze jurist is van mening dat Hoger Beroep niet het gewenste resultaat zal kunnen brengen. 

Ook beton kan bewegen
Het betonblok dat ‘Getto van Amsterdam’ heet, was sinds onze eerste zaak in 2004 onbeweeglijk. Nu echter lijkt hier toch lichtelijk verandering in te komen. Wij zijn voorzichtig optimistisch daar na het overleg met de vertegenwoordiging van het Bondsministerie Financiën de verzekering werd gegeven dat het ministerie de zaak wil heropenen.
Er is nu een platform voor overleg ontstaan en in de tussentijd zullen geen afwijzingen meer worden verzonden. Uiteraard is er nog geen enkel geen zicht op de uitkomst van het verdere overleg; vrijwel worden Flory Neter en Wil Groen uitgenodigd om in januari deel te nemen aan het voortgezet overleg.

Aanvraag Gettopensioen
In tegenstelling tot het aantal aanvragen voor het Gettofonds (rond 2200) werden relatief weinig aanvragen ingediend voor het Gettopensioen. Het VBV adviseert nogmaals en met klem omdat alsnog te doen. De criteria in het kort zijn als volgt:

  1. Heeft u in Amsterdam gewoond tussen september 1941 en september 1943?
  2. Kunt u aannemelijk maken dat u daar op vrijwillige basis heeft gewerkt?
  3. Kunt u aannemelijk maken dat u de leeftijd had om (met de mogelijkheden van een kind) werkzaamheden te verrichten?

In tegenstelling tot het Gettofonds (eenmalige uitkering) betreft het Gettopensioen een maandelijkse uitkering. Als de aanvraag van het Gettopensioen wordt gehonoreerd, zijn de financiële tegemoetkomingen in de meeste gevallen redelijk.

Het VBV-bestuur wenst iedereen plezierige feestdagen en vanzelfsprekend  al het geluk van de wereld ook weer in 2014!