verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
23 september 2011 getto-uitkeringen

Nieuwe versie regelgeving Gettowerk

Eind juli is in Duitsland een vernieuwde versie van de reglementen m.b.t  Gettoarbeid goedgekeurd. De oude wet bestaat al geruime tijd.
De belangrijkste wijziging is dat de einddatum van de al bestaande regeling wordt verlengd tot 31 december 2011.
Eventuele rechthebbenden kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige betaling van €2.000,-.

Wij zijn ons bewust van het feit dat Amsterdam niet wordt gezien als een officieel erkend Getto. Houd daar dus rekening mee. Desondanks hebben wij besloten om toch deze oproep te plaatsen.

U kunt een aanvraag tot 31 december 2011 indienen als u voldoet aan de volgende criteria:

  1. Als u door het Nationaal Socialistisch regime bent vervolgd (zie de definitie van het Duitse Bundesentschädigungsgesetz)
  2. Als u gedwongen in een Getto hebt geleefd onder het Nationaal Socialistisch regime
  3. Als u daar in de strikte zin geen dwangarbeid heeft verricht maar wel hebt gewerkt
  4. Als u nog nooit eerder een betaling in dit kader hebt ontvangen
  5. Als u nooit in het verleden een aanvraag hebt gedaan die is gehonoreerd.

Mocht u wel al een Getto-pensioen ontvangen , dan kunt u als u beantwoordt aan alle overige criteria een aanvraag doen voor deze eenmalige uitkering.

Wie komt niet in aanmerking:

  1. Zij die reeds een compensatie voor dwangarbeid  hebben ontvangen van de Stichting Herinnering, Verantwoording en Toekomst.
  2. Zij die hun aanvraag na 31 december 2011 indienen.

Het VBV-bestuur beseft dat er maar zeer weinig mensen in Nederland zullen zijn die hiervoor in aanmerking komen. Desondanks werd besloten deze oproep te plaatsen omdat hier een mogelijkheid wordt geboden aan diegenen die in 2004 de restitutiemogelijkheden in het kader van Slavenarbeid te laat hebben aangevraagd of, erger nog, van die mogelijkheden niet op de hoogte waren.

U kunt zich wenden tot:
Bundesamt für Zentrale Dienste und offene Vermögensfragen – – 53221 Bonn – Duitsland
Telefoon: 004922899 7030 1324

Het aanvraagformulier kunt u downloaden via:
Link naar Duitse versie
Link naar Engelse versie